Niemcy: Jak zadośćuczynić i zapobiegać pedofilii

Niemiecka Konferencja Biskupia zapowiedziała wydanie wytycznych dotyczących przypadków nadużyć seksualnych w Kościele. 83-stronicowa publikacja zawierać będzie oświadczenie episkopatu, przyjęte na jego ubiegłorocznej, wiosennej sesji, nowe wskazówki postępowania w tych sprawach, zaproponuje sposoby zapobiegania nadużyciom oraz model odszkodowań, jakie otrzymają ich ofiary

W przedmowie abp Robert Zollitsch pisze, że nie jest możliwe wynagrodzenie komuś za doznane cierpienia. – Pozostają tylko przeprosiny i prośba o przebaczenie – podkreśla przewodniczący niemieckiego episkopatu.

Wskazuje, że dokument kieruje spojrzenie w przyszłość, zwłaszcza w dziedzinie prewencji. – Nadużycia seksualne są zbrodnią – zaznacza abp Zollitsch. Jego zdaniem dokument będzie wyrazem zdecydowanej woli Kościoła wniesienia wkładu w „uzdrowienie wciąż jeszcze otwartych ran”.

16 maja ub.r. Kongregacja Nauki Wiary opublikowała „Okólnik do Konferencji Episkopatów w sprawie opracowania «Wytycznych» dotyczących sposobów postępowania w przypadku nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych wobec osób niepełnoletnich”. Nakazuje ona episkopatom całego świata przygotowanie w ciągu roku wytycznych w sprawie nadużyć seksualnych duchowieństwa wobec nieletnich.

W marcu 2011 r. Niemiecka Konferencja Biskupia postanowiła rozpocząć wypłacanie odszkodowań ofiarom wykorzystywania seksualnego nieletnich przez księży i świeckich pracowników Kościoła. Instytucje kościelne będą wypłacały odszkodowania w wysokości do pięciu tysięcy euro, o ile osoba poszkodowana nie może wystąpić na drogę sądową ze względu na przedawnienie czynu. Ponadto Kościół pokryje koszty psychoterapii. W szczególnie ciężkich przypadkach suma odszkodowania może być wyższa.

Ponadto episkopat przeznaczył pół miliona euro na fundusz prewencyjny, z którego będą opłacane projekty zapobiegające przypadkom wykorzystywania seksualnego w przyszłości. Pieniądze przeznaczone na wypłaty dla ofiar nadużyć nie pochodzą z podatku kościelnego.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg