Kościół patrzy na młodych z nadzieją

Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na XLV Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2012 r.

„Wychowanie młodzieży do sprawiedliwości i pokoju”. Tak brzmi temat najbliższego, 45. Światowego Dnia Pokoju, obchodzonego 1 stycznia 2012 r. Przedstawione dziś w Watykanie orędzie z jego okazji Papież poświęca ludziom młodym, na których ideowość i entuzjazm liczy, uważając je za nadzieję dla świata. Swe przesłanie kieruje równocześnie do wszystkich zajmujących się wychowaniem. Wskazuje, że „należy wpajać młodym ludziom przekonanie o pozytywnej wartości życia” i zachęcać do poświęcania się służbie Dobru.

„Niepokoje, o których mówiły ostatnio demonstracje wielu młodych w różnych regionach świata, wyrażają pragnienie, by móc patrzeć w przyszłość z uzasadnioną nadzieją” – zauważa Benedykt XVI. Zwraca uwagę, że „budzi w nich niepokój wiele życiowych kwestii: pragnienie uzyskania wykształcenia, trudności związane z założeniem rodziny i znalezieniem stałego miejsca pracy, możliwość wywierania realnego wpływu na świat polityki, kultury i gospodarki. Ważne jest, by to wrzenie i związane z nim idealistyczne zapędy zostały potraktowane z należną uwagą. Kościół patrzy na młodych z nadzieją, pokłada w nich ufność”.

O odpowiedzialnych za wychowanie Ojciec Święty pisze, że winni być oni autentycznymi świadkami, a nie tylko przekazywać reguły czy informacje. Wychowanie do pokoju i sprawiedliwości urzeczywistnia się „przede wszystkim w rodzinie, ponieważ rodzice są pierwszymi wychowawcami”. Trzeba bronić rodziny przed dzisiejszymi zagrożeniami i zapewnić dzieciom obecność rodziców. „Rodzicom pragnę powiedzieć, by się nie zniechęcali – stwierdza Papież. – Przykładem własnego życia niech zachęcają dzieci, by pokładały nadzieję przede wszystkim w Bogu, bo tylko On jest źródłem autentycznej sprawiedliwości i pokoju”. Odpowiedzialnych za instytucje, których celem jest wychowanie, Benedykt XVI wzywa, by czuwali nad poszanowaniem godności osoby i gwarantowali rodzinom wykształcenie dzieci zgodne z ich sumieniem i zasadami religijnymi. Nawołuje polityków do popierania rodzin i ich swobody wyboru edukacji, a media do właściwego wpływu wychowawczego.

Z kolei Ojciec Święty przypomina, że „trzeba wychowywać do prawdy i do wolności. Jedynie w relacji z Bogiem człowiek pojmuje także znaczenie swojej wolności. Wolność jest wartością cenną, ale delikatną; może być źle rozumiana i źle używana. Aby korzystać ze swojej wolności, człowiek musi wyjść poza perspektywę relatywistyczną i poznać prawdę o samym sobie oraz prawdę na temat dobra i zła”.

Kolejne punkty papieskiego orędzia na Światowy Dzień Pokoju podsumowują dotychczasowe rozważania. Ich tytuły są zarazem zobowiązującymi wskazaniami: „Trzeba wychowywać do sprawiedliwości”, „Trzeba wychowywać do pokoju”, a wreszcie: „Trzeba podnieść oczy ku Bogu”.

Pełny tekst papieskiego orędzia na następnych stronach

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | » | »»

Reklama

Reklama