Nauczanie ma wydawać owoce

- Macie ze specyficznym profesjonalizmem i wytrwałym zaangażowaniem przyczynić się, żeby gospodarka i rynek nie oddzielały się nigdy od solidarności - powiedział Benedykt XVI do włoskich katolickich spółdzielców.

Katolickie spółdzielnie we Włoszech powstały po encyklice Leona XIII Rerum novarum, od której wydania mija w tym roku 120 lat. Spółdzielczość i samopomoc pozwoliły katolikom na owocną obecność w społeczeństwie. Działalność ta, inspirowana nauczaniem społecznym Kościoła i prowadzona często z zaangażowanym udziałem księży, zawsze była nastawiona na solidarne wspieranie materialne ludności i stałą troskę o rodziny. Przypomniał o tym Benedykt XVI przedstawicielom dwóch organizacji odwołujących się do katolickiej nauki społecznej: Konfederacji Włoskich Spółdzielni i Włoskiej Federacji Banków Kredytu Spółdzielczego. Papież podkreślił ciągłą aktualność tych powstałych wiek temu instytucji, zarówno z punktu widzenia społecznego, jak i na polu ewangelizacji.

„W dobie wielkich przemian, utrzymującej się niepewności ekonomicznej, trudności w świecie pracy Kościół czuje się zobowiązany głosić z nowym wigorem orędzie Chrystusa – mówił Papież. – Ma być przekazywane z humanizującą mocą i ładunkiem nadziei na przyszłość, jakie w sobie zawiera. Musicie być świadomi, że katolickie spółdzielnie mają tu ważną rolę do spełnienia. Chciałbym wspomnieć pokrótce pewne elementy, gdzie cenna jest wasza działalność. Przede wszystkim macie ze specyficznym profesjonalizmem i wytrwałym zaangażowaniem przyczynić się, żeby gospodarka i rynek nie oddzielały się nigdy od solidarności. Ponadto jesteście powołani, by rozwijać kulturę życia i rodziny oraz sprzyjać tworzeniu się nowych rodzin, które będą mogły liczyć na godną pracę, respektującą stworzenie powierzone przez Boga naszej odpowiedzialnej trosce. Umiejcie zawsze doceniać człowieka w jego całości, niezależnie od różnic rasy, języka czy religii, zwracając uwagę na jego realne potrzeby, ale również jego zdolność inicjatywy. Szczególnie ważne jest też pamiętać to, co znamionuje katolickie spółdzielnie: inspirację chrześcijańską, którą winny się zawsze kierować. Bądźcie więc wierni Ewangelii i nauczaniu Kościoła. Należy to do waszej tożsamości. Uwzględniajcie i popierajcie różne inicjatywy eksperymentalne, czerpiące z nauki społecznej Kościoła, jak społeczne spółki rozwojowe, doświadczenia mikrokredytu czy ekonomii opartej na logice komunii i braterstwa. W Ewangelii wezwanie do miłości bliźniego ściśle łączy się z przykazaniem miłości Boga całym sercem, całą duszą i ze wszystkich sił (por. Mk 12, 29-31). Dla chrześcijanina zatem kochać drugiego nie jest zwykłą filantropią, ale wyrazem miłości Bożej i musi opierać się na prawdziwej miłości do Boga”.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama