Watykan członkiem Organizacji ds. Migracji

Stolica Apostolska ma od dzisiaj status państwa członkowskiego w Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) z siedzibą w Genewie.

Dotychczas była przy tej międzyrządowej organizacji jedynie obserwatorem. Co oznacza ta zmiana statusu? – zapytaliśmy przedstawiciela Stolicy Apostolskiej przy urzędach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie, abp. Silvano Tomasiego.

„Jest to praktyczny sposób, by mieć większe prawo głosu w tych sytuacjach społecznych, w których ma przeważające znaczenie nie tyle polityka, co raczej konieczność wychodzenia naprzeciw ludzkim potrzebom – powiedział watykański dyplomata. – Niesie się pomoc ludziom, którzy w różnych regionach świata znajdują się w drodze. Na płaszczyźnie Kościoła mamy rozbudowaną sieć organizacji katolickich działających na tym polu. Kościół jest już na pewien sposób zaangażowany w pierwszej linii w służbę migrantom. Ten typ współpracy z istniejącymi strukturami wspólnoty międzynarodowej, jakim jest pełne członkostwo w genewskiej organizacji zajmującej się migrantami, stanowi zatem logiczny, operatywny krok, by pełnić tę służbę jeszcze skuteczniej”.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama