Czy Franciszek zmieni modlitwę "Ojcze nasz"?

Papież wyraził swoją opinię na ten temat.

W siódmym odcinku cyklu na temat Modlitwy Pańskiej, wyemitowanym przez telewizję włoskich biskupów TV2000 w czwartek 6 grudnia, papież Franciszek wyraził opinię, że należałoby zmienić obecną wersję włoskiego jej tłumaczenia. Jest ona niemal identyczna, jak polska: "Nie wódź nas na pokuszenie". - "Cosi non va", tak być nie może - powiedział Franciszek, dodając, że zmianie poddano już francuski przekład "Ojcze nasz", tak że zawarta w niej szósta prośba, brzmi obecnie: „Nie pozwól, abyśmy popadli w pokusę”.

„To ja upadam, nie On popycha mnie ku pokusie, aby zobaczyć potem, jak upadłem, bo żaden ojciec tak nie postępuje. Ojciec pomaga, by podnieść się od razu. Tym, kto wodzi cię na pokuszenie, jest szatan, bo to jego praca” - powiedział Franciszek.

Z uwagą papieża zgadza się Adriano Celentano. Znany włoski artysta rockowy, liczący dziś już 79 lat, na łamach dzisiejszego wydania „Corriere della Sera” zabiera głos w dyskusji na temat przekładu "Ojcze nasz". „Papież ma rację, gdy mówi, że Bóg nie jest kusicielem i że w tłumaczeniu tego zdania nastąpiła pomyłka” - uważa Celentano.

Jego zdaniem poprawka będzie jednak niewystarczająca, a chęć jej wprowadzenia – za przykładem Francuzów – może oznaczać, iż dopuszczamy do siebie myśl, że „Jezus nie wiedział, co mówił”. Co według artysty jest niemożliwe i nieprawdopodobne. Celentano jest więc przekonany, że „Jezus się nie pomylił, chciał jedynie powiedzieć, że tym, kto wodzi nas na pokuszenie, jest szatan, a kiedy my upieramy się przy upadku, Bóg się temu nie sprzeciwia”.

Podsumowując Adriano Celentano stwierdza: „Oto owo 'Nie wódź nas' jest tylko modlitwą, może najważniejszą modlitwą wypowiedzianą z mocą. 'Ty, Ojcze, nie sprzeciwiasz się i pozostawiasz nam swobodę, ale kiedy my Ciebie prosimy i Ty możesz to uczynić, nie pozwól, byśmy popadli w pokusę, nie wódź nas na pokuszenie'”.
 

«« | « | 1 | » | »»
 • Wierny Bogu
  11.12.2017 14:11
  „…i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.”
  [Wodzić . oszukiwać, manipulować kimś, zwodzić kogoś, mamić kogoś, aby podporządkować go swej woli-, zwodzić- wprowadzić kogoś w błąd]
  Bóg nigdy nie oszukuje , nie wprowadza w błąd , nie manipuluje człowiekiem , ani nie odbiera wolnej woli , którą od Niego otrzymaliśmy. Całe działanie Boga względem człowieka wynika z miłości.
  16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
  17 Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.
  18 Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. J 3, 16-18.
  Tym , który oszukuje człowieka , zwodzi , kusi , okłamuje , aby przez to doprowadzić człowieka do zguby jest Ten , który zwiódł Adama i Ewę.
  (Rdz 3, 1-13)
  Ten , który nienawidzi Boga i nienawidzi człowieka. Jeśli w modlitwie , której nauczył nas sam Jezus Chrystus( por. Mt 6, 9-13) i Łk 11, 2-4 ) dokonano!? zmiany (kiedy?) , (kto?) to zmienił się sens tej modlitwy i Adresat do , którego się zwracamy.!!! A zatem cały Kościół źle się modli w tej modlitwie. Komu zależało , aby tak się stało? Chyba nie trzeba odpowiadać. Zacznijmy się modlić tak jak to zostało zapisane w Biblii u Ewangelistów Łukasza i Mateusza czyli tak jak nauczył nas sam Jezus Chrystus.
  ٭٭٭
  „…Wy zatem tak się módlcie:
  9 Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
  niech się święci imię Twoje!
  10 Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.
  11 Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
  12 i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;
  13 i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!
  14 Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski.
  15 Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień…” Mt 6, 9-15
  ٭٭٭
  2 „… A On rzekł do nich: Kiedy się modlicie, mówcie:
  Ojcze, niech się święci Twoje imię;
  niech przyjdzie Twoje królestwo!
  3 Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień
  4 i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini;
  i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie..”. Łk 11, 2-4


 • Damian
  12.12.2017 11:16
  "papież Franciszek wyraził opinię, że należałoby zmienić obecną wersję włoskiego jej tłumaczenia..." I ma człowiek rację. Polskie tłumaczenie również jest do poprawy.
 • Jury
  18.01.2018 08:13
  Zgadzam sie z papiezem jak malo kiedy w oatatnim czasie.
 • Jerzy z Gdyni
  12.02.2018 08:53
  Tłumaczenie modlitwy pańskiej z łaciny moim zdaniem wygląda tak: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, uswieciło się imię Twoje, przyszło Twoje królestwo, stała się Twoja wola jako w niebie tak i na ziemi chleba naszego dajesz nam dzisiaj i odpusciłeś nam nasze długi jak my odpuszczamy naszym dłużnikom i i nie wprowadzasz nas w próbę ale zbawiasz nas od złego. Tłumaczenie dokładne z łaciny wg Textus Receptus
Dodaj komentarz
Gość
  Nick (wymagany lub )

  Autopromocja