Mojżesz zapowiedzią Chrystusa

Mojżeszowi orędującemu za narodem wybranym jako zapowiedź Chrystusa, utożsamiającego się z każdym z ludzi i wstawiającego się za nimi u Ojca poświęcił Benedykt XVI swoją kolejną katechezę na temat modlitwy

Pełny tekst katechezy na następnej stronie

Ojciec Święty przypomniał, że Stary Testament wielokrotnie ukazuje modlitwę Mojżesza. Jednak szczególny charakter miało jego wstawiennictwo za lud, który uczynił złotego cielca u podnóża góry Synaj, podczas gdy Mojżesz oczekiwał poszcząc na górze na dar tablic Prawa.TŁUMACZENIE:
„Modlitwa wstawiennicza sprawia, że w obrębie upadłej rzeczywistości grzesznego człowieka działa Boże miłosierdzie, które znajduje swój wyraz w błaganiu modlącej się osoby i staje się obecne przez nią, tam gdzie potrzebne jest zbawienie”

Papież przypomniał, że Ojcowie Kościoła widzieli w Mojżeszu stojącym na szczycie góry i wstawiającym się za swoim ludem, ofiarowującym siebie samego - zapowiedź Chrystusa, który na szczycie Krzyża staje rzeczywiście przed Bogiem, nie tylko jako przyjaciel, lecz jako Syn i ofiarowuje swoje przebite serce, unicestwia samego siebie.TŁUMACZENIE:
„Chrystus staje przed obliczem Boga i modli się za mnie, za mnie cierpiał i utożsamił się ze mną, przyjmując nasze ciało i ludzką duszę. Zaprasza On nas, byśmy wkroczyli w tę Jego tożsamość, czyniąc siebie jednym ciałem i jednym duchem z Nim.”

Benedykt XVI przestrzegł też przed uciekaniem od bożej tajemnicy poprzez próby tworzenia boga zrozumiałego, odpowiadającego naszym schematom i naszym projektom.

Na kolejnej stronie publikujemy polskie tłumaczenie papieskiej katechezy

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg