Świadek wiary na trzecie tysiąclecie

Na znaczenie świadectwa wiary Jana Pawła II dla ludzi trzeciego wieku chrześcijaństwa wskazał podczas czuwania modlitewnego w Circo Massimo wikariusz Ojca Świętego dla diecezji rzymskiej, kard. Agostino Vallini

Włoski purpurat odpowiedzialny za duszpasterstwo w Wiecznym Mieście podkreślił mocną i konsekwentną wiarę przyszłego błogosławionego, która opromieniła cały Kościół.


TŁUMACZENIE:
„Żył dla Boga, oddał się dla Niego całkowicie, by służyć Kościołowi jako ofiara całopalna. Pragnął być jedno z Chrystusem Kapłanem przez Eucharystię, stanowiącą źródło jego sił dla działalności duszpasterskiej.”

Kard. Vallini podkreślił także przejawianą na różnych forach troskę Jana Pawła II o poszanowanie praw człowieka.TŁUMACZENIE:
„Z wzrokiem utkwionym w Chrystusa, Odkupiciela człowieka, wierzył w człowieka i okazał mu otwartość, zaufanie i bliskość. Kochał ludzi i pobudzał ich do rozwijania w sobie potencjału wiary, aby żyli jako ludzie wolni i współpracowali w budowaniu ludzkości bardziej sprawiedliwej i solidarnej, jako budowniczowie pokoju i nadziei”.

Jednocześnie hierarcha wskazał na szczególne umiłowanie przez Jana Pawła II ludzi chorych, ubogich, wykluczonych a nade wszystko młodzieży.

Po wprowadzeniu kard. Vallini zgromadzeni na Circo Massimo rozpoczęła się modlitwa różańcowa w łączności z pięcioma sanktuariami w świecie, w tym z sanktuarium w Krakowie Łagiewnikach.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama