Świat potrzebuje ludzi pokoju

Świat potrzebuje dziś pokoju, a wszyscy wierzący w Boga powinni być zawsze źródłem pokoju i czyniącymi pokój – powiedział papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.

Pełny tekst papieskiej katechezy publikujemy na kolejnej stronie

W swej katechezie przypomniał żyjącego na przełomie XVI i XVII wieku kapucyna, św. Wawrzyńca z Brindisi, wybitnego kaznodzieję i obrońcę katolicyzmu w dobie Reformacji. Dzisiejsza audiencja z udziałem ok. 10 tys. pielgrzymów odbyła się po raz pierwszy w tym roku na placu św. Piotra. Mówiąc o duchowości św. Wawrzyńca z Brindisi Ojciec Święty podkreślił znaczenie jego działań na rzecz pokoju, prowadzonych poprzez ważne misje dyplomatyczne, by rozstrzygnąć kontrowersje i sprzyjać zgodzie między państwami europejskimi zagrożonymi w tych czasach przez imperium ottomańskie. „Autorytet moralny jakim się cieszył, sprawiał, że był on poszukiwanymi i wysłuchiwanym doradcą” – przypomniał papież.

Ojciec Święty podkreślił także kompetentne zaangażowanie św. Wawrzyńca w obronę wiary katolickiej w okresie Reformacji, odpierając argumenty protestantów w oparciu o dane biblijne i patrystyczne. „Sukces, jakim cieszył się Wawrzyniec, pomaga nam zrozumieć, że także dziś rozwijając z tak wielką nadzieją i entuzjazmem dialog ekumeniczny konfrontacja z Pismem Świętym, odczytywanym w Tradycji Kościoła, stanowi element niezbędny, o fundamentalnym znaczeniu, jak o tym przypomniałem w adhortacji apostolskiej Verbum Domini (n. 46)” – przypomniał papież.

Benedykt XVI przypomniał znaczenie jakie kaznodziejstwo św. Wawrzyńca z Brindisi miało także dla ludzi prostych, przypominając im o potrzebie konsekwentnego życia wiarą. „Także dziś nowa ewangelizacja potrzebuje apostołów dobrze przygotowanych, gorliwych i mężnych, aby światło i piękno Ewangelii zwyciężyły nad nurtami kulturowymi relatywizmu etycznego, indyferentyzmu religijnego i przekształciły różne sposoby myślenia i działania w autentyczny humanizm chrześcijański” - stwierdził Ojciec Święty.

Benedykt XVI podkreślił również bogate życie duchowe św. Wawrzyńca z Brindisi. Stanowi on wzór dla każdego kapłana, aby unikać aktywizmu, zapominając o głębokich motywach swej posługi. Zaznaczył, iż chwila modlitwy jest najważniejsza w życiu kapłańskim pozwalając aby było ono owocne. „Modlitwa jest pierwszą posługą jaką należy składać względem wspólnoty” – przypomniał papież. Zaznaczył, iż Bóg jest pierwszym priorytetem kapłana, apelując do duchownych o zarezerwowanie czasu niezbędnego do modlitewnej komunii z Panem. Podkreślił, iż św. Wawrzyniec zachęca wszystkich do dbania o życie modlitwy, gdyż poprzez nią rozmawiamy z Bogiem, a Bóg przemawia do naszego serca.

Pozdrawiając polskich pielgrzymów uczestniczących w dzisiejszej audiencji ogólnej Benedykt XVI wskazał na znaczenie dobrego przeżycia Wielkiego Postu.Wśród pielgrzymów z Polski na Placu św. Piotra, gdzie odbywała się audiencja, obecni byli m.in. przybyli z różnych stron świata uczestnicy Rekolekcji Podhalańskich.

Pełny tekst papieskiej katechezy publikujemy na kolejnej stronie

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg