Pierwszy webinar z cyklu „Ekonomia Franciszka”

Młodzi z całego świata dążą do budowy bardziej sprawiedliwego i braterskiego społeczeństwa.

Zainicjowane w ubiegłym roku przez Papieża spotkania z cyklu „Ekonomia Franciszka” będą kontynuowane w formie internetowych webinarów. Dziś rusza pierwszy z nich, na którym młodzi ekonomiści i przedsiębiorcy z całego świata zastanawiają się nad tym, jak w perspektywie ekologii integralnej przywrócić duszę ekonomii. Konkretnie podejmują temat rozwoju produkcji rolnej wśród najuboższych i stworzenia im dostępu do energii elektrycznej.

Spotkania są platformą wymiany praktycznych doświadczeń przez młodych z całego świata, którzy dążą do budowy bardziej sprawiedliwego i braterskiego społeczeństwa. „Do udziału w dyskusji zaprosiliśmy m.in. przedstawicielki ludności tubylczej z Kolumbii i Ekwadoru, które na co dzień walczą z niesprawiedliwościami wyrządzanymi ich ludom m.in. przez międzynarodowe koncerny” – mówi Radiu Watykańskiemu Maurizio Pitzolu, współorganizator cyklu „Ekonomia Franciszka”.

„W szczególności poruszona zostanie kwestia związana z poszukiwaniem węglowodorów m.in. przez przedstawicielkę Ekwadoru, Patrícię Gualingua, która prowadziła kampanię obrony swego rodzinnego terytorium, kiedy niektóre firmy naftowe rozpoczęły badania geofizyczne w celu drapieżnej eksploatacji tych terenów.  Duży akcent kładziemy na to, że obrona swojej ziemi wynika z chęci zachowania przez miejscową ludność bioróżnorodności, własnej tradycji i kultury. Z kolei Ingrid Gómez Neuque, przedstawicielka rdzennej ludności Kolumbii, wyjaśni, że puszcza amazońska, w szczególności jej pierwotni mieszkańcy są naprawdę w poważnym niebezpieczeństwie z powodu niezrównoważonego rozwoju, który próbują wprowadzać tam wielkie międzynarodowe koncerny”.

Webinary z cyklu „Ekonomia Franciszka” realizowane są we współpracy ze Światowym Programem Żywnościowym, czyli największą organizacją humanitarną świata powołaną do zwalczania globalnego głodu oraz z Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa FAO, zajmującą się walką z biedą i głodem oraz podnoszeniem dobrobytu poprzez redystrybucję żywności i rozwój obszarów wiejskich. 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama