Dzień refleksji

Przedpołudniową modlitwą brewiarzową w Auli Nowej Synodu rozpoczął się w Watykanie „dzień refleksji i modlitwy” Benedykta XVI z kolegium kardynalskim

W jego trackie przedyskutowana zostanie kwestia nowych wyzwań związanych z wolnością religijną w świecie, znaczenie liturgii w życiu współczesnego Kościoła, problemy eklezjologiczne, odpowiedź Kościoła na nadużycia seksualne oraz przechodzenie niektórych anglikanów do Kościoła katolickiego na mocy konstytucji apostolskiej „Anglicanorum coetibus”. W spotkaniu uczestniczą także nowi purpuraci, którzy jutro otrzymają z rąk Ojca Świętego birety kardynalskie, w tym metropolita warszawski, abp Kazimierz Nycz.

Jak zaznacza w swym komentarzu przeznaczonym dla magazynu Watykańskiego Ośrodka Telewizyjnego, „Octava Dies” rzecznik Watykanu, ks. Federico Lombardi, poprzedzający jutrzejszy konsystorz „dzień refleksji i modlitwy” mówi nam, że kolegium kardynalskie działa w oparciu właśnie o refleksję i modlitwę. „Papież pragnie modlić się z tymi, którzy powinni najbardziej bezpośrednio wspierać jego posługę i chce uczestniczyć w ich wspólnej refleksji. Możemy też zauważyć, że choć jest to aspekt drugorzędny, ale nie pozbawiony znaczenia - pragnie z nimi dzielić swój posiłek” – stwierdza ks. Lombardi.

Rzecznik Watykanu zauważa, że kolegium kardynalskie jest wspólnotą, która się spotyka, dzieli odpowiedzialność i troskę o główne problemy przed jakimi staje dziś Kościół w świecie. Benedykt XVI śledzi i wysłuchuje z niezwykłą uwagą każde wystąpienie, tak jak to czynił podczas Synodu Biskupów i jak to czyni podczas nieustannych wizyt „ad limina” grup biskupów z całego świata (co najmniej 20 grup każdego roku), w niezliczonych rozmowach i audiencjach. „Jego posługa jest głęboko wszczepiona w doświadczenie episkopatu całego świata. Obecnie dni konsystorza podkreślają kolejny wymiar «kolegialności» jego stylu rządzenia Kościołem. Wszyscy mu towarzyszymy poprzez swą uwagę i modlitwę”- stwierdza ks. Lombardi.


Podobne spotkanie, zwane najczęściej „konsystorzami nadzwyczajnymi”, zwoływał kilkakrotnie papież Jan Paweł II, aby w czasie trwających kilka dni obrad kolegium kardynalskie wyraziło swą opinię na temat aktualnych problemów nurtujących Kościół. Odbywały się one w latach: 1979, 1982, 1985, 1991, 1994 i 2001. Tradycję tę kontynuuje Benedykt XVI, który po raz pierwszy zwołał kolegium na nadzwyczajnym spotkaniu 23 marca 2006 r., a następnie 23 listopada 2007 r. , podobnie jak obecnie przed konsystorzem zwyczajnym dla kreacji nowych kardynałów. Pod koniec każdego z wystąpień (kardynałów Tarcisio Bertone, Antonio Cañizaresa Llovery, Angelo Amato i Williama Levady), purpuraci będą mogli swobodnie się wypowiedzieć, bez limitu czasu.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg