5 lat od spotkania Franciszka i Cyryla

W czasie pandemii uwidocznił się krzyż. Teraz musi zjaśnieć światło zmartwychwstania - mówił abp Rino Fisichella podczas watykańsko-moskiewskiej konferencji z okazji 5. rocznicy przełomowego dla ekumenizmu spotkania Papieża Franciszka z Patriarchą Cyrylem.

Wydarzenie miało charakter wirtualny, ze strony watykańskiej obok abp. Fisichelli uczestniczył w nim kard. Kurt Koch, przewodniczący Papieskiej Rady dla Popierania Jedności Chrześcijan. O jego wystąpieniu informowaliśmy już wczoraj.

Zdaniem przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji podpisana przed 5 laty wspólna deklaracja Papieża i Patriarchy okazuje się szczególnie aktualna właśnie dziś, pośród pandemii. Katolicy i prawosławni muszą bowiem dać wspólne świadectwo w obliczu nowych problemów naszego świata. Mówi abp Fisichella.

"Ważne jest bowiem w tych okolicznościach odzyskanie wymiaru duchowego, który pozwoli nadać sens temu, co ludzkość dziś przeżywa. Doświadczenie pandemii wystawiło na ciężką próbę tradycyjne formy przeżywania chrześcijańskiej wiary. Nasi wierni oczekują od nas odpowiedzi mądrej, a zarazem potrafiącej stawić czołowa trwodze i lękowi, które budzi pandemia. Wymaga to pełnej świadomości, że jesteśmy ludźmi naszych czasów. Tylko w ten sposób będziemy mogli wniknąć w istotę problemu. Nie możemy stanąć ponad tym wszystkim, ale sami musimy żyć tym w pełni, aby dostrzec nie tylko ograniczenia, lecz również aspekty pozytywne."

Na konieczność wzmożonej współpracy między katolikami i prawosławnymi zwrócił też uwagę metropolita Hilarion, odpowidzialny za zewnętrzne relacje Patriarchatu Moskiewskiego. Jego zdaniem aktualny kryzys ukazał wiele symptomów braku równowagi w świecie. W takiej sytuacji wspólne świadectwo i działanie jest jeszcze bardziej niezbędne - stwierdził metropolita Hilarion.

"Na tym etapie naszym wspólnym zadaniem jest danie nowego bodźca do współpracy między naszymi Kościołami na polu posługi socjalnej. Zdaniem apostoła Pawła, “miłość nigdy nie ustaje”. Te słowa powinny stać się dla nas imperatywem, który uzasadnia pilną potrzebę rozwoju naszej współpracy, pomimo trudnych warunków zewnętrznych i wewnętrznych. Mam nadzieję, że ta konferencja stanie się ważnym krokiem w kierunku zrozumienia wyzwań, na które musimy wspólnie odpowiedzieć w aktualnej sytuacji". 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama