Papież do biskupów Wysp Brytyjskich

Podczas spotkania z biskupami Anglii, Walii i Szkocji Benedykt XVI nawiązał do ich ostatnich wizyt ad limina, podczas których powtarzał się motyw pilnej potrzeby głoszenia Ewangelii w zsekularyzowanym społeczeństwie.

Pomocą w tym może być zarówno nowa watykańska dykasteria dla nowej ewangelizacji, jak i rozwój ruchów kościelnych. Wśród aktualnych problemów społecznych Ojciec Święty wymienił skutki kryzysu finansowego oraz bezrobocie, które wymagają od Kościoła szczególnego zaangażowania na rzecz ubogich. Obok tego nie należy rezygnować z głoszenia wartości moralnych sprzyjających wzrostowi dobra wspólnego.

Benedykt XVI nie zapomniał o wstydliwej sprawie nadużyć seksualnych wobec nieletnich, która wystawiła na szwank wiarygodność Kościoła. Z uznaniem wyraził się o podjętych przez episkopat środkach na rzecz zaradzeniu temu złu. „Wasza rosnąca świadomość szerzenia się w społeczeństwie zjawiska nadużyć wobec dzieci, jego niszczących skutków i potrzeby należytej opieki nad ofiarami może służyć za powszechny wzór, jaką naukę należy wyciągnąć z tej lekcji – stwierdził Papież. – Jaka bowiem może być lepsza droga, niż wynagrodzenie za te grzechy wychodząc, w pokornym duchu współczucia, naprzeciw dzieciom, które nadal doświadczają nadużyć gdzie indziej? Nasz obowiązek troski o młodych domaga się tego”.

W przemówieniu do brytyjskich biskupów Ojciec Święty dotknął też problemów natury stricte duszpasterskiej. Dotyczyły one chrześcijańskiego świadectwa duchownych, promocji powołań, a także uczestnictwa wiernych w liturgii i należytego rozumienia Eucharystii. Benedykt XVI zachęcił także pasterzy Kościoła w Anglii, Walii i Szkocji do wprowadzania w życie konstytucji apostolskiej Anglicanorum coetibus jako narzędzia przywracania ekumenicznej jedności.

Na następnej stronie za KAI publikujemy pełny tekst przemówienia

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama