Osoby starsze są błogosławieństwem

- Kiedy postęp w medycynie i inne czynniki prowadzą do przedłużenia życia ludzkiego, ważne jest uznanie obecności coraz większej liczby osób starszych za błogosławieństwo dla społeczeństwa - oświadczył Benedykt XVI

Odwiedził on dziś (18 września) w Londynie Dom Świętego Piotra w dzielnicy Vauxhall, w którym mieszka 76 osób starszych.
Papież zauważył, że „każde pokolenie może się uczyć z doświadczeń i mądrości pokolenia, które go poprzedziło”. Dlatego „świadczenie opieki nad osobami starszymi należy postrzegać nie tyle jako akt wielkoduszności, ile jako spłatę długu wdzięczności”.

TŁUMACZENIE:
„Bóg pragnie właściwego szacunku dla godności i wartości, zdrowia i dobrego samopoczucia osób starszych, zaś Kościół poprzez swe instytucje charytatywne w Wielkiej Brytanii i poza jej granicami stara się wypełniać Boży nakaz poszanowania życia, niezależnie od wieku i okoliczności.”

Ponieważ „każdy z nas jest chciany, każdy miłowany, każdy niezbędny”, życie jest „wyjątkowym darem, na każdym swym etapie od poczęcia do naturalnej śmierci i tylko Bóg może je dać i odebrać” - przestrzegł papież.

TŁUMACZENIE:
„Na starość można cieszyć się dobrym zdrowiem, ale równocześnie chrześcijanie nie powinni się obawiać udziału w cierpieniu Chrystusa, jeśli Bóg zechce, abyśmy walczyli z chorobą. Mój poprzednik, papież Jan Paweł w ostatnich latach swego życia całkiem publicznie znosił cierpienie. Dla nas wszystkich było jasne, że czynił to jednocząc się z cierpieniami naszego Zbawiciela.”

- Wiele przeżytych lat pozwala nam docenić piękno zarówno największego daru, jakim obdarzył nas Bóg, daru życia, a także kruchość ludzkiego ducha - zaznaczył Ojciec Święty. Papież wyraził przekonanie, że tym, którzy długo żyją „dana jest wspaniała szansa pogłębienia świadomości tajemnicy Chrystusa”.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama