Ziarna Słowa – Tyle jest serc, które czekają na Ewangelię

Cykl krótkich audycji przypominających nauczanie Jana Pawła II.

Dziś fragment homilii Jana Pawła II wygłoszonej na Westerplatte w 1987 r. Ojciec Święty zaczął od przypomnienia, że wokół „tyle jest serc, które czekają na Ewangelię” i zaznaczył do czego potrzebna jest moc płynąca z Bożego Słowa. „Ta moc potrzebna jest, by żyć na co dzień odważnie, także w sytuacji obiektywnie trudnej, aby dochować wierności sumieniu w studiach, w pracy zawodowej, by nie ulec modnemu dziś konformizmowi, by nie milczeć, gdy drugiemu dzieje się krzywda, ale mieć odwagę wyrażenia słusznego sprzeciwu i podjęcia obrony.  (...) Ta moc, która płynie z Chrystusa, która zawiera się w Ewangelii, jest potrzebna, aby od siebie wymagać, by postępowaniem waszym nie kierowała chęć zaspokojenia własnych pragnień za wszelką cenę, ale poczucie powinności: spełniam to, co jest słuszne, co jest moim powołaniem, co jest moim zadaniem. Powiedziałem przed czterema laty na Jasnej Górze: «Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali». Wbrew wszystkim mirażom ułatwionego życia” – mówił Jan Paweł II.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama