Koordynacja, kontrola, nadzór

Na wniosek Rady Kardynałów Franciszek utworzył w Watykanie nowy urząd: Generalną Dyrekcję ds. Personelu. Decyzja ta ma być kolejnym krokiem w reformie watykańskich instytucji.

Nowa jednostka powstanie na bazie dotychczasowego Urzędu ds. Personelu, który działa przy Sekretariacie Stanu i będzie ściśle współpracować z Sekretariatem ds. Ekonomii, Biurem Pracy Stolicy Apostolskiej, Funduszem Emerytalnym, Gubernatoratem Watykanu oraz Niezależną Komisją ds. Opiniowania Zatrudnienia Personelu Świeckiego w Stolicy Apostolskiej. Generalna Dyrekcja ds. Personelu zostanie wyposażona w uprawnienia strategiczne, kontrolne i operacyjne. Do jego zadań będzie należeć koordynacja, kontrola i nadzór. Jej powołanie ma służyć skuteczniejszemu wykorzystaniu personelu w Watykanie.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama