Prymas o inicjatywach pomocy zranionym w Kościele

O kolejnych krokach na rzecz pomocy osobom wykorzystanym seksualnie przez duchownych mówiono podczas warszawskiej konferencji prasowej z udziałem Prymasa Polski. Spotkanie zatytułowane „Pomoc zranionym w Kościele” rozpoczęto odtworzeniem poruszającego nagrania jednej z anonimowych ofiar. „Także pośród katolików i księży osoby wykorzystane seksualnie przez duchownych są wciąż traktowane jako trędowate, jako coś niewygodnego” – stwierdził pan Tadeusz.

W spotkaniu w siedzibie Sekretariatu KEP uczestniczyła m.in. Barbara Smolińska, psychoterapeutka udzielająca wsparcia osobom wykorzystanym seksualnie. Podkreśliła, że trauma wywołana takim zdarzeniem jest na tyle silna, że zdarza się, że skrzywdzone osoby są w stanie mówić o tym dopiero po kilkudziesięciu latach.
Świadectwa osób skrzywdzonych dowodzą, że do pełnego uzdrowienia potrzebne jest umiejętne łączenie wsparcia duchowego i profesjonalnej psychoterapii – powiedziała Smolińska.

O kolejnych krokach Kościoła w Polsce na rzecz pomocy osobom wykorzystanym seksualnie mówił abp Wojciech Polak, delegat KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży. Przypomniał, że działa już powołana przez Episkopat Fundacja św. Józefa. Jej celem jest wpieranie istniejących oraz inicjowanie nowych struktur pomocowych, w których osoby skrzywdzone będą mogły znaleźć profesjonalną pomoc psychoterapeutyczną i prawną oraz wsparcie duchowe.

Abp Polak poinformował, że w przyszłym tygodniu odbędzie się pierwsze spotkanie z koordynatorami Fundacji, którzy zostali już powołani w każdej diecezji. Chodzi o przeanalizowanie dotychczasowej pomocy oraz wyznaczenie kolejnych działań.

Prymas wspomniał też o inicjatywie „Zranieni w Kościele” przez którą już od blisko roku katolicy świeccy udzielają pomocy w telefonie zaufania oraz poprzez sieć asystentów. Numer 800 280 900 jest czynny w każdy wtorek w godz. 19.00-22.00.

Innym polem działania Kościoła jest szeroko zakrojona prewencja – zaznaczył delegat KEP, wspominając o Centrum Ochrony Dziecka (COD) prowadzonym przez o. Adama Żaka SJ, koordynatora KEP ds. Ochrony dzieci i Młodzieży. Praca Centrum polega m.in. na prowadzeniu licznych szkoleń w najróżniejszych instytucjach Kościoła w całej Polsce. Szkolenia takie odbyły się także za granicą, m.in. w placówkach Kościoła w Rosji, na Ukrainie i Białorusi. Ponadto z inicjatywy i we współpracy COD na Akademii Ignatianum w Krakowie ruszyła 3. edycja trzysemestralnego studium podyplomowego z profilaktyki przemocy seksualnej względem dzieci i młodzieży.

Dzięki pracownikom COD w każdej metropolii zostały przygotowane i przeszkolone grupy robocze, które następnie opracowywały zasady prewencji dla każdej diecezji. W tej chwili zasady takie przyjęto już w trzech czwartych diecezji w Polsce – poinformował abp Polak.

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama