Pokazać przyjazną stronę Kościoła

Papieska pielgrzymka na pewno przyczyni się do pozytywnego zaprezentowania samego chrześcijaństwa jak i Kościoła katolickiego – uważa watykański rzecznik prasowy

Ks. Federico Lombardi SJ zwraca uwagę, że dobra i pozytywna posługa Ojca Świętego w społeczeństwie jakby uległa zapomnieniu podczas ostatnich dyskusji i chwil trudności dotyczących wiarygodności, a co za tym idzie autorytetu Kościoła, co wiązało się chociażby z nadużyciami seksualnymi wśród duchowieństwa. Ta pielgrzymka – mówi Radiu Watykańskiemu ks. Federico Lombardi – może pomóc w odkryciu i docenieniu fundamentalnego wkładu wiary w życie społeczeństwa.

„To, czego można oczekiwać po tej pielgrzymce, to zaprezentowanie zarówno wiary chrześcijańskiej, jak i posługi Kościoła w bardzo rozwiniętym, ale zarazem mocno zsekularyzowanym społeczeństwie, jak to ma miejsce w Wielkiej Brytanii – powiedział watykański rzecznik prasowy. – Myślę, że w takich realiach wiele osób zadaje sobie pytanie zarówno o samą wartość chrześcijańskiego świadectwa, jak i o obecność katolickiego świadectwa w społeczeństwie. Warto pokazać, że jest to dar dla całej społeczności, bogactwo oferowane zarówno na płaszczyźnie duchowej, jak i zaangażowania w edukację, służbę zdrowia, czy w dzieła miłosierdzia. To jest coś bardzo ważnego. Miejmy nadzieję, że papieska podróż pozwoli odkryć tę przyjazną stronę Kościoła katolickiego i wiary chrześcijańskiej, w społeczeństwie, które pewno nie do końca jest tego świadome. Chcielibyśmy, by ta podróż Papieża była manifestacją dobra, jego pozytywności w społeczeństwie, szczególnie w czasie, kiedy byliśmy świadkami dyskusji, chwil trudności, gdy chodzi o wiarygodność, a co za tym idzie autorytet Kościoła, co chociażby wiązało się z nadużyciami seksualnymi… Stąd chcemy zaprezentować skuteczne, pozytywne i fundamentalne przesłanie Kościoła dla współczesnego świata; dla społeczeństwa nowoczesnego, pluralistycznego, ale zarazem zsekularyzowanego, tak by znów umiało docenić w swym życiu pozytywny wkład wiary”.

Ks. Lombardi SJ wskazał na ogromne znaczenie spotkania Papieża z przedstawicielami życia społecznego oraz świata kultury, a także na ekumeniczny wymiar pielgrzymki. Przypomniał, że toczy się dyskusja na temat tożsamości Kościoła anglikańskiego, co przekłada się także na relacje anglikańsko-katolickie.

„Program pielgrzymki jest bardzo bogaty i zróżnicowany – zauważył rzecznik prasowy Watykanu. – Duże oczekiwanie budzi już pierwszego dnia spotkanie Papieża z królową. To będzie zarazem dzień spotkania ze Szkocją, co stanowi ważną część tej podróży. Chciałbym przypomnieć, że dokładnie w dniu, kiedy Papież tam będzie przypada wspomnienie św. Niniana, patrona ewangelizacji Szkocji. Jest to bardzo ważny dzień dla Szkotów. Chciałbym też wskazać ważne przemówienie Papieża w Westminster Hall gdzie spotka się z przedstawicielami życia społecznego, ze światem kultury, z wszystkimi najważniejszymi i najbardziej znaczącymi reprezentantami brytyjskiego społeczeństwa. Myślę, że to spotkanie będzie szczególnie uważnie śledzone. Potem wymiar ekumeniczny podróży. Spotkanie z prymasem Wspólnoty Anglikańskiej, arcybiskupem Canterbury: celebracja ekumeniczna ma naprawdę wielkie znaczenie. Zdajemy sobie sprawę, że wspólnota anglikańska przeżywa obecnie delikatne chwile, trwają w jej łonie dyskusje. Jest to moment delikatny także, gdy chodzi o relacje z Kościołem katolickim, ponieważ wewnętrzne dyskusje odbijają się na relacjach katolicko-anglikańskich. Nie można też zapomnieć o czuwaniu w Hayd Parku i beatyfikacji kard. Newmana. Papieska wizyta kończy się właśnie spotkaniem z tą wybitną postacią stanowiącą jakby duchowe serce całej pielgrzymki. Pamiętajmy, że Papież przyjął zaproszenie do odwiedzenia Wielkiej Brytanii właśnie w związku z beatyfikacją kard. Newmana – mówił ks. Lombardi SJ.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama