Franciszek - pontyfikat duszpasterskiego nawrócenia

13 grudnia Ojciec Święty Franciszek (Jorge Mario Bergoglio) będzie obchodzić 50-lecie święceń kapłańskich, a 17 grudnia 83. rocznicę urodzin. Poprzedzając te fakty publikujemy panoramę papieskiego nauczania.

We wrześniu b.r. Stolica Apostolska wystosowała list to biskupów niemieckich przestrzegając, że plany tzw. „procesu synodalnego”, który miałby wypracować wiążące decyzje nie mają „ważności eklezjologicznej”. List w tej sprawie przesłał 4 września do wszystkich członków episkopatu niemieckiego prefekt Kongregacji ds. Biskupów, kard. Marc Ouellet. Prefekt stwierdził, że plany Zgromadzenia Synodalnego muszą być zgodne z wytycznymi wydanymi przez Franciszka 29 czerwca b.r., w których stwierdza, że "Droga Synodalna" w Niemczech nie może zmienić nauczania lub dyscypliny Kościoła. W „procesie synodalnym”, który formalnie rozpoczął się 1 grudnia br. będą podjęte cztery tematy kluczowe: „władza, uczestnictwo i podział władzy”, „moralność seksualna”, „forma życia kapłańskiego” oraz „kobiety w posługach i urzędach kościelnych”. Konferencja Episkopatu Niemiec deklaruje, że nie jest to synod czy partykularny sobór, który reguluje prawo kościelne. Wygląda na to, że "Droga Synodalna" będzie "forum dyskusyjnym", którego postanowienia z istoty rzeczy nie będą miały mocy wiążącej. Kard. Reinhard Marx, na ostatnim zebraniu plenarnym episkopatu, któremu przewodzi, podkreślił, że nie będzie, żadnych wyjątkowych jedynie niemieckich rozwiązań bez akceptacji Rzymu w sprawach o znaczeniu globalnym dla Kościoła.

W debacie publicznej pojawia się również zarzut wobec Franciszka jakoby dążył do zniesienia celibatu, czego dowodem miałyby być propozycje październikowego Synodu Biskupów dla Amazonii. Na razie wiadomo, że dokument końcowy Synodu (nie mający żadnej mocy prawnej) zaleca rozważenie propozycji - zgłoszonej przez niektórych ojców - udzielania święceń kapłańskich tzw. viri probati (święceniu starszych żonatych mężczyzn) , którzy sprawdzili się w swej posłudze - i to na ściśle ograniczonych terytoriach. Papież dotąd do tego postulatu się nie odniósł. Aby poznać jego stanowisko, poczekać należy na posynodalną adhortację.

Promotor nowej ewangelizacji

Absolutnym priorytetem Franciszka jest zasada „nowej ewangelizacji” - formułowana przez ostatnich papieży poczynając od Pawła VI. Dla Jana Pawła II oznaczała ona podjęcie przez Kościół zdwojonego wysiłku ewangelizacyjnego, czego dowodem było np. jego pielgrzymowanie po świecie. Dla Benedykta XVI wiązała się ona z potrzebą powtórnej ewangelizacji terenów i środowisk, które były ongiś chrześcijańskie, a dziś od Boga odchodzą. Franciszek dodaje do tego postulat wewnętrznej reformy Kościoła, aby na każdym szczeblu stał się on bardziej misyjnym i otwartym na zagubionych.

Zgodnie z podstawową zasadą nowej ewangelizacji Franciszek powtarza nieustannie, że nie można czekać aż ludzie przyjdą, ale trzeba ich szukać wychodząc na „egzystencjalne peryferie” świata. Słynna jest jego metafora o „drzwiach otwartych” i „drzwiach zamkniętych” Kościoła, jaką wygłosił podczas jednej z kongregacji kardynalskich poprzedzających konklawe, na którym został wybrany. „Jeśli Kościół nie wyjdzie sam z siebie, aby głosić światu Ewangelię, wtedy obraca się wokół siebie, wtedy będzie chory” – mówił. Kreślił obraz Jezusa zamkniętego w Kościele, który może usilnie pukać do drzwi od środka, aby pozwolono mu wyjść na zewnątrz. Ostrzegał przed „egocentrycznym Kościołem, który rości sobie prawo do zatrzymania Jezusa dla siebie i nie dopuszcza do tego, aby wyszedł On do innych”.

Miłosierdzie, które nie stawia warunków

Dla Franciszka Boże Miłosierdzie jest centralną prawdą chrześcijańskiego przesłania. Jest przekonany, że dzisiejszy świat w sposób szczególny potrzebuje Bożego Miłosierdzia. Dlatego 2016 rok ogłosił nadzwyczajnym Rokiem Świętym Miłosierdzia. Dlatego też wtedy odbyły się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, podczas których Franciszek wraz z młodzieżą z całego świata przeszedł przez Bramę Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach, światowej stolicy Bożego Miłosierdzia.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg