Regulamin

konkursu fotograficznego „Na papieskim szlaku”

§1

1. Portal wiara.pl (zwany dalej Organizatorem) ogłasza konkurs fotograficzny pod hasłem

„Na papieskim szlaku” (zwany dalej „Konkursem”)

2. Partnerami konkursu są wydawnictwa „Pascal” i „Bratni Zew” (zwane dalej „Partnerami”)

3. Celem Konkursu jest popularyzacja miejsc związanych z osobą Jana Pawła II, promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu i zainteresowania fotografią.

4. Konkurs trwa od 19 lipca do 31 sierpnia 2010 roku

§2

1. W Konkursie może wziąć udział każdy

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny

3. Jeden Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie trzy pojedyncze zdjęcia

(wyklucza się cykle i zestawy)

4. Prace konkursowe winny zostać złożone w formie elektronicznej (pliki z aparatów

cyfrowych lub skany w formacie JPG o wymiarach 1024 x 768 pikseli)

5. W Konkursie dopuszcza się podstawowe operacje związane z edycją fotografii, tzn. zmianę

kontrastu, jasności, konwersję na czerń i biel. W Konkursie nie mogą brać udziału

fotomontaże, kolaże zdjęć oraz inne prace noszące ślad zabiegów związanych

z dodawaniem, usuwaniem bądź przenoszeniem elementów fotografii

6. Fotografie należy przesyłać do 31 sierpnia pocztą elektroniczną na adres papiez@wiara.pl w temacie wiadomości KONIECZNIE należy wpisać „Konkurs foto”

7. Fotografie winny być opatrzone imieniem i nazwiskiem oraz adresem właściciela

8. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych w celu realizacji Konkursu oraz oświadcza, że jest autorem i właścicielem zdjęć, które nadesłał

9. Adresy e-mail Uczestników mogą zostać przekazane Partnerom Konkursu

10. Wszystkie zdjęcia zostaną opublikowane w Serwisie Papieskim portalu Wiara.pl

11. Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na podpisanie zdjęć jego imieniem i nazwiskiem, musi to zaznaczyć w mailu, w którym zostaną przesłane zdjęcia i podać NICK

12. Do zdjęć należy dołączyć ich tytuł i krótki opis – razem maksymalnie 500 znaków

13. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z udziału w Konkursie fotografii

naruszających Regulamin oraz zawierających niestosowne treści

14. Uczestnik Konkursu przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia o jakimkolwiek charakterze względem zgłoszonych fotografii, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko Organizatorowi Konkursu

Nagrody

§3

1. Wszystkie zgłoszone do Konkursu fotografie zostaną zamieszczone na stronie www.papiez.wiara.pl i będą komentowane przez internautów

2. Najciekawsze prace będą nagrodzone

3. Jurorami Konkursu są pracownicy redakcji portalu Wiara.pl

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| KONKURS

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama