Papież powitany w Bułgarii

Samolot włoskich Linii Lotniczych Alitalia z papieżem Franciszkiem na pokładzie wylądował na lotnisku w Sofii tuż przed godziną 10.00 miejscowego czasu.

Bułgarska część pielgrzymki papieża Franciszka odbywa się pod hasłem Pacem in terris (Pokój na ziemi), i nawiązuje do encykliki znającego ten kraj świętego papieża Jana XXIII. Papieża przywitał premier bułgarskiego rządu Bojko Borisow oraz najwyżsi dostojnicy miejscowego Kościoła. Nie było oficjalnych przemówień, Franciszek spotkał się jedynie na krótko z bułgarskim premierem w salonie rządowym lotniska. Z jego relacji wynika, że  Papież wyraził aprobatę dla bułgarskiej polityki budowy mostów w regionie. „Nie przez przypadek udaje się on z Bułgarii do Macedonii Północnej, na rzecz integracji której pracujemy intensywnie od lat - mówił premier”.

Z lotniska papież udał się na spotkanie z prezydentem Rumenem Radewem. Oficjalna ceremonia powitania odbyła się właśnie w prezydenckim pałacu – odegrano hymny, przedstawiono delegacje Bułgarii i Watykanu. Następnie Papież i prezydent udali się na prywatną rozmowę. Z Pałacu Prezydenckiego Papież udał się na plac Atanasa Burowa, gdzie spotkał się z przedstawicielami władz, społeczeństwa obywatelskiego i z korpusem dyplomatycznym.

Witając Ojca Świętego prezydent Bułgarii, Rumen Radew podkreślił liczącą ponad 1200 lat tradycję chrześcijaństwa w swej ojczyźnie. Zaznaczył, że współcześnie Bułgaria cechuje się wielką tolerancją. Podkreślił, że w relacjach wzajemnych między Bułgarią a Stolicą Apostolską dominuje dobra wola i porozumienie, a także ponad 50 letnią tradycję wizyt delegacji bułgarskiej 24 maja z okazji święta świętych Cyryla i Metodego w Watykanie, z którymi wiąże się bułgarskie piśmiennictwo i literatura. Wspomniał, że Jan XXIII, który w latach 1925-1934 był wizytatorem apostolskim i delegatem apostolskim w Sofii był nazywany „bułgarskim papieżem”. Podkreślił, że obecna wizyta Franciszka należy do najważniejszych wydarzeń w dziejach najnowszych Bułgarii.

Następnie swoje przemówienie wygłosił też papież Franciszek (pełny tekst przemówienia).  Na wstępie przypomniał, że położenie geograficzne Bułgarii oraz jej dzieje predestynują ją do spełniania roli pomostu oraz miejscu spotkania różnych kultur. Podkreślił głębokie korzenie chrześcijańskie tego kraju. Papież podziękował władzom republiki za wystosowane zaproszenie oraz przesłał pozdrowienie nieobecnemu patriarsze Neofitowi i przedstawicielom Bułgarskiego Kościoła Prawosławnego. Pozdrowił również biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnice oraz wszystkich członków Kościoła katolickiego a także przedstawicieli innych wyznań. „Korzystajmy z gościnności, jaką oferuje nam naród bułgarski, aby każda religia, powołana do krzewienia harmonii i zgody, przyczyniała się do rozwoju kultury i środowiska, przenikniętych pełnym szacunkiem dla osoby ludzkiej i jej godności, ustanawiając istotne powiązania między różnymi kulturami, wrażliwościami i tradycjami oraz odrzucając wszelką przemoc i przymus. W ten sposób zostaną pokonani ci, którzy za wszelką cenę próbują manipulować i instrumentalizować religię” – stwierdził Ojciec Święty.

Franciszek zaznaczył, że jego wizyta nawiązuje do pielgrzymki jaką w dniach 23-26 maja 2002 roku złożył św. Jan Paweł II oraz niemal dziesięcioletniej obecności – jako delegat apostolski św. Jana XXIII (1925-1934). Przypomniał wysiłki abp. Angelo Giuseppe Roncallego na rzecz krzewienia braterskiej współpracy między wszystkimi chrześcijanami.

Papież przypomniał również znaczenie jakie mają dla Bułgarii apostołowie Słowian, święci Cyryl i Metody. „Niech ich wspaniały przykład wzbudzi wielu naśladowców także w naszych dniach i zrodzi nowe drogi pokoju i zgody!” – stwierdził Ojciec Święty.

Następnie Franciszek zwrócił uwagę na aktualną sytuację Bułgarii i stojące przed nią wyzwania społeczne, w tym ubytek około 2 milionów obywateli na skutek emigracji, „zimę demograficzną” oraz kryzysu migracyjnego. Zachęcił władze tego kraju, by krzewiły korzystne warunki umożliwiające ludziom młodym pozostanie w ojczyźnie i godne w niej życie.

Wasz kraj zawsze wyróżniał się jako pomost między wschodem a zachodem, zdolny sprzyjać spotkaniu różnych kultur, grup etnicznych, cywilizacji i religii, które żyły razem pokojowo od wieków. Rozwój, także gospodarczy i obywatelski Bułgarii, musi koniecznie obejmować uznanie i docenienie tej specyficznej cechy. Niech ta ziemia, między wielkim Dunajem a brzegiem Morza Czarnego, uczyniona żyzną przez pokorną pracę wielu pokoleń i otwarta na wymianę kulturalną i handlową, zespolona z Unią Europejską oraz solidnymi więzami z Rosją i Turcją, oferuje swoim dzieciom przyszłość nadziei” – powiedział papież na zakończenie swego przemówienia.

Po spotkaniu Franciszek pojechał na spotkanie z patriarchą Bułgarskiego Kościoła Prawosławnego Neofitem i członkami Świętego Synodu w Pałacu Świętego Synodu.

 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama