Międzynarodowa Komisja Teologiczna o wolności religijnej

Międzynarodowa Komisja Teologiczna opublikowała dziś obszerne studium pod tytułem: „Wolność religijna dla dobra wszystkich. Podejście teologiczne do współczesnych wyzwań”.

Nad dokumentem tym pracowano przez cztery lata. Problematyka została przedstawiona w różnych ujęciach, począwszy od genezy katolickiego rozumienia wolności religijnej i przełomu, który nastąpił wraz z soborową deklaracją Dignitatis humanae.

Przedstawiono też antropologiczne podstawy wolności religijnej, jej wymiar nie tylko indywidualny, ale również wspólnotowy. Osobny rozdział poświęcono stosunkowi państwa do wolności religijnej. Wskazano na jej pozytywny wpływ na pokojowe współistnienie. Na zakończenie skonfrontowano ją z wymogiem ewangelizacji.

Międzynarodowa Komisja Teologiczna odgrywa w Kościele rolę doradczą. Jej dokument nie należy więc do magisterium, choć został zatwierdzony przez jej przewodniczącego, którym jest z urzędu prefekt Kongregacji Nauki Wiary, a Papież zgodził się na jego publikację.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama