Papież ostrzega przed narkotykami i nowymi nałogami

Franciszek wskazał na zsekularyzowany kontekst, który sprzyja popadaniu w uzależnienia. Wezwał do odważnej walki z producentami i handlarzami narkotyków. Ostrzegł przed nowymi formami uzależnień, związanymi ze światem wirtualnym. Prowadzą one do niewolnictwa, utraty sensu życia, a niekiedy i śmierci.

Aby przeciwstawić się szerzeniu uzależnień, potrzeba wspólnego wysiłku różnych instancji i środowisk, wyrażających się w programach o charakterze społecznym, we wsparciu dla rodzin, a przede wszystkim na polu edukacji – powiedział Papież, przyjmując na audiencji uczestników międzynarodowej konferencji o narkomanii i innych, starych i nowych uzależnieniach.
Franciszek zwrócił uwagę na kontekst społeczny, w którym rozwijają się uzależnienia. Patologiom tym sprzyja atmosfera sekularyzacji, naznaczona kapitalizmem konsumpcji, poczuciem samowystarczalności, zatraceniem wartości, próżnią egzystencjalną, kruchością związków i relacji.

“ Narkotyki to, jak już wielokrotnie podkreślałem, rana naszego społeczeństwa. W jej sidła wpada wiele osób. Jej ofiary tracą swoją wolność w zamian za tę niewolę, uzależnienie, które możemy nazwać chemicznym. Zażywanie narkotyków poważnie szkodzi zdrowiu, ludzkiemu życiu i społeczeństwu – powiedział Ojciec Święty. – Wszyscy powinniśmy zwalczać produkcję, przetwarzanie i dystrybucję narkotyków w świecie. Obowiązkiem i zadaniem rządów jest podjęcie odważnej walki z handlarzami śmierci. Nie bójmy się tego określenia. Są to handlarze śmierci. ”

Franciszek odniósł się również do nowych form uzależnienia, którym na watykańskiej konferencji poświęcono wiele miejsca. Są one związane ze światem cyfrowym, którego wpływ, zwłaszcza na najmłodsze pokolenia, nie jest jeszcze w pełni znany. Papież zauważył, że przestrzeń wirtualna okazuje się coraz bardziej niebezpieczna. „Na niektórych stronach internetowych młodzi, i nie tylko, są zwodzeni i wciągani w pewną formę niewolnictwa, z której trudno się wyzwolić, a która prowadzi do utraty sensu życia, a niekiedy również samego życia” – powiedział Ojciec Święty.

“ W obliczu tej niepokojącej perspektywy, Kościół odczuwa naglącą potrzebę kształtowania we współczesnym świecie takiej formy humanizmu, która ponownie postawi osobę ludzką w centrum życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Fundamentem tego humanizmu jest Ewangelia miłosierdzia. Bazując na nim – mówił Papież – uczniowie Jezusa znajdą inspirację do podejmowania skutecznych działań duszpasterskich wśród osób cierpiących na skutek różnych form uzależnienia, obecnych w naszym społeczeństwie, aby nieść im ulgę w cierpieniu, otoczyć ich opieką i doprowadzić do ich uzdrowienia. ”

Na zakończenie Papież przyłączył się do apelu uczestników watykańskiej konferencji o uzależnieniach, aby zapewniono lepszą koordynację na polu polityki antynarkotykowej i antyuzależnieniowej, a także tworzono sieci solidarności i bliskości względem osób dotkniętych przez te patologie. Franciszek zwrócił też uwagę na potrzebę otoczenia specjalną opieką tych, którym udało się wyjść z tunelu narkomani i różnych uzależnień. Dzięki temu oni sami będą mogli ulżyć w cierpieniu tym, którzy jeszcze borykają się z tym problemem.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama