Żadna inna księga nie ma takiej mocy, co Biblia

Papież do członków Amerykańskiego Towarzystwa Biblijnego.

„Żadna inna księga nie ma takiej mocy, co Biblia. Jej słowa pozwalają nam poznać Ducha, który był jej natchnieniem. Jedynie w Duchu Świętym może być prawdziwie przyjęta, przeżywana i głoszona, ponieważ to On uczy nas wszystkiego i przypomina nam, to co Jezus powiedział”. Słowa te Papież Franciszek skierował dzisiaj do członków Amerykańskiego Towarzystwa Biblijnego. Przybyli oni do Rzymu na swoje doroczne spotkanie.

Ojciec Święty przypomniał im o przemieniającej mocy Słowa Bożego.

Papież: Słowo Boże jest żywe i skuteczne
"Jest ono żywe i skuteczne – mówił Papież. – Na początku «Bóg powiedział… i stało się tak» (por. Rdz 1, 6-7). Kiedy nadeszła pełnia czasu, Jezus dał nam słowa, które «są duchem i życiem» (J 6, 63). Swym słowem przywrócił On życie sercom przygasłym, tak jak w przypadku Zacheusza czy Mateusza, któremu powiedział «Pójdź za Mną», a on wstał i poszedł za Nim (por. Mt 9, 9). W najbliższych dniach, modląc się Pismem Świętym, będziecie mogli na nowo doświadczyć jego skuteczności: ono nie pozostaje bezowocne zanim nie wypełni zadania, dla którego Bóg nam je powierzył (por. Iz 55, 10-11)".

Nawiązując do Listu do Rzymian, Franciszek zauważył, że Słowo Boże jest też „ostre”. Jest niczym miód, dający nam słodkie pocieszenie, ale jest także niczym miecz, który wprowadza do naszego serca zbawczy niepokój.

Papież: Słowo może sprawiać ból, ale jest dobroczynne
"Słowo Boże przenika do głębi i wyprowadza na światło dzienne mroczne strony naszej duszy – powiedział Papież. – zapuszczając korzenie, oczyszcza. Jego obosieczność może w pierwszej chwili sprawiać ból, ale w rzeczywistości jest dobroczynna, ponieważ usuwa to, co oddala nas od Boga i od miłości. Życzę wam, abyście poprzez Pismo Święto doznali i wewnętrznie kosztowali czułej miłości Pana, a także Jego uzdrawiającej obecności, która nas przenika i zna (por. Ps 138, 1)".

Na zakończenie Franciszek przypomniał członkom Amerykańskiego Towarzystwa Biblijnego, że Słowo Boże jest również prawdą. Ono stawia nas w prawdzie, rozwiewa obłudę i dwulicowość. 

Papież: stańmy się otwartą księgą
"Pismo Święte – mówił Papież - nieustannie wzywa nas do przekierunkowywania drogi naszego życia, aby prowadziła do Boga. Jeśli pozwolimy, by Słowo nas «odczytało», sami staniemy się otwartą księgą, żywą i przenikniętą Słowem, które zbawia, daje świadectwo o Jezusie oraz głosi Jego nowość. Słowo Boże zawsze niesie coś nowego, jest niezłomne, wymyka się naszym przewidywaniom i często łamie nasze schematy".

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| BIBLIA, PAPIEŻ

Reklama

Reklama