Jan Paweł II o miłosierdziu

Odpowiedzi do XX etapu Klasówki z Jana Pawła II i końcowe wyniki konkursu

Podajemy końcowe wyniki konkursu Klasówka z Jana Pawła II. Na ewnetualne rekalmacje czekamy do soboty 24 kwietnia do godziny 12.00. Po tym terminie reklamacje nie będą już uwzględniane.

Prosimy reklamacje do poszczególnych etapów przysyłać w oddzielnych mailach. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w niedzielę 25 kwietnia. Już dziś dziękujemy wszystkim uczestnikom za wytrawłość

1 Dlaczego Bóg nie może objawiać się w świecie inaczej niż jako miłosierdzie? Czy są granice tego miłosierdzia?

Chrystus, który umarł na krzyżu za ludzkie grzechy jest wcieleniem Bożego miłosierdzia. Bóg nie objawia się inaczej niż tylko poprzez swoje miłosierdzie, ponieważ na świecie istnieje grzech. Miłosierdzie jako doskonałość nieskończonego Boga samo również jest nieskończone. Jedynie wolna wola człowieka może zablokować jego działanie.

http://papiez.wiara.pl/doc/379020.DIVES-IN-MISERICORDIA/26

2 Co znaczą słowa „Dives in Misericordia” i skąd zostały zaczerpnięte?

Słowa te oznaczają „Bogaty w Miłosierdzie”. Zostały zaczerpnięte z Listu do Efezjan: „A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia” Ef 2,4-5

http://papiez.wiara.pl/doc/379020.DIVES-IN-MISERICORDIA/2

3 Jezus w swoim nauczaniu zarówno upraszcza jak i pogłębia prawdę o Bożym miłosierdziu w jaki sposób przedstawia to Jan Paweł II?

W przypowieściach, a szczególnie tej o synu marnotrawnym starotestamentalny obraz Boga miłosiernego zostaje zarazem uproszczony jak i pogłębiony. Tu słowo miłosierdzie nie pada ani razu, a jednak przypowieść wyraża całą jego istotę. Nie służy temu słownictwo, ale analogia zbudowana przez Jezusa. Jest ona wyjątkowo pojemna. Dokładnie pokazuje, jak daleko sięga Boże miłosierdzie. Pozwala łatwiej zrozumieć jego naturę.

Prawda o miłosierdziu została pogłębiona przez Jezusa w tym sensie, że analogia przez Niego zbudowana wyraźnie przesuwa się ku wnętrzu człowieka. Chociaż Jezus opowiada o synu marnotrawnym, który utracił dobra doczesne, to jednak w istocie chodzi o utraconą poprzez grzechy godność. „W synu marnotrawnym poprzez całokształt sytuacji „materialnej”, w jakiej się znalazł na skutek swojej lekkomyślności, na skutek grzechu, dojrzało poczucie utraconej godności” – pisze Jan Paweł II. Bóg – dobry Ojciec staje jakby ponad sprawiedliwością i przywraca w swoim miłosierdziu marnotrawnemu synowi utraconą godność. Pozostaje wierny ojcowskiej miłości.

http://papiez.wiara.pl/doc/379020.DIVES-IN-MISERICORDIA/10

4 Na jakiej podstawie Jan Paweł II nazywa Maryję Matką Bożą miłosierdzia lub Matką Bożego miłosierdzia?

Maryja jest tą, która najpełniej zna tajemnicę Bożego miłosierdzia. Dała temu szczególnie wyraz, gdy na progu domu Elżbiety wypowiedziała słowa „Magnificat” Wie, ile miłosierdzie kosztowało. Wie także, jak jest wielkie. Tytuły Matka Boża miłosierdzia lub Matka Bożego miłosierdzia odnoszą się do przysposobienia jej natury do tego, że widziała w dziejach naprzód Izraela, a także każdego człowieka i całej ludzkości miłosierdzie, które z pokolenia na pokolenie  staje się ich udziałem wedle odwiecznego zamierzenia Przenajświętszej Trójcy.

Co jednak ważniejsze, tytuły te przysługują Maryi jako matce Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego.

http://papiez.wiara.pl/doc/379020.DIVES-IN-MISERICORDIA/19

5 W jaki sposób człowiek może dotrzeć do miłosiernej miłości Boga? Kiedy i jak to osiągnie?

Człowiek dociera do miłosiernej miłości Boga poprzez nawrócenie. Jednak szczególnie doświadcza tej miłości wtedy, kiedy sam czyni miłosierdzie bliźnim. Świadczą o tym słowa błogosławieństwa miłosiernych wypowiedziane na Górze Błogosławieństw. Ten najistotniejszy w chrześcijańskim życiu proces nie jest tylko jednorazowym przełomem, ale przyjęciem określonego stylu życia. „Polega ono na stałym odkrywaniu i wytrwałym, pomimo wszystkich trudności natury psychologicznej czy społecznej, urzeczywistnianiu miłości jako siły jednoczącej i dźwigającej zarazem: miłości miłosiernej, która jest ze swojej istoty miłością twórczą” – pisze Jan Paweł II.

http://papiez.wiara.pl/doc/379020.DIVES-IN-MISERICORDIA/27

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg