Abp Gallagher: integralny rozwój człowieka

Stolica Apostolska uważa, że jakość cywilizacji, zależy od tego, jak traktuje się najsłabszych.

Chodzi o ubogich, starszych, osoby z niepełnosprawnością; czy daje się im miejsce w życiu społecznym. Stanowi to kryterium rzeczywistego poszanowania praw człowieka. Tak można podsumować wystąpienie szefa papieskiej dyplomacji podczas siedemdziesiątej trzeciej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Podczas kolejnego dnia jej trwania przewodniczący delegacji Stolicy Apostolskiej mówił o znaczeniu ONZ dla całego świata. Na tej instytucji spoczywa zadanie globalnego przywództwa i odpowiedzialności za tworzenie pokojowych, sprawiedliwych i zrównoważonych społeczeństw.

W wielu miejscach na świecie prawo do życia w bezpieczeństwie i wolności jest nadal łamane. Istnieje wiele form niewolnictwa, praktykowanie wiary lub zmiana wyznania łączą się z wyrokiem śmierci oraz stają się powodem do dyskryminacji.

Trzeba zauważyć, że rozwój rozumienia praw człowieka jest sprzeczny z kulturą i tradycją wielu krajów. Pod hasłem praw człowieka promuje się nowe formy kolonizacji ideologicznej. Silny i bogatszy narzuca siłą model życia społeczeństwom biedniejszym i słabiej rozwiniętym gospodarczo.

Abp Gallagher wyraził też zaniepokojenie wąską interpretacją prawa do życia. Odmawia się uznania wartości przyrodzonej oraz godności życia na etapie jego powstawania, rozwoju i u schyłku. Tworzona jest nowa hierarchia praw człowieka, a godność ludzka jest relatywizowana. Większą godność mają silni i zdrowi, a mniejszą słabi i chorzy. Ta ideologia, obecna w różnych częściach systemu praw człowieka ONZ, prowadzi do wielu nierówności i niesprawiedliwości, które dotykają dzieci w łonach matek, osoby w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych jako stanowiących obciążenie dla społeczeństwa.

Szef watykańskiej delegacji wezwał do powstrzymania przemocy oraz eliminowania przyczyn prowadzących do konfliktów i wojen. Należy zdecydowanie zintensyfikować rozbrojenie. Tylko na tej drodze można zapobiegać konfliktom oraz redukować przemoc, ratować życie i zapewnić bezpieczniejszy świat.

Abp Gallagher podkreślił też równość praw kobiet i mężczyzn oraz prawo do ich pełnego udziału w życiu społecznym. Kobiety doświadczają dyskryminacji w miejscu pracy, zmuszane są do wybierania pomiędzy pracą i rodziną, nieproporcjonalnie cierpią w sytuacjach konfliktowych. W krajach biednych, rozwijających się kobiety poddane są najcięższym obciążeniom, zmuszone są pokonywać wiele kilometrów w poszukiwaniu wody. Często nie mają dostępu do najbardziej podstawowej opieki medycznej, są porywane i wykorzystywane do prostytucji albo zmuszane do małżeństwa wbrew własnej woli. Czasami odmawia się im nawet prawa do życia za bycie po prostu kobietą. Świat jest im winien wdzięczność i szacunek, wsparcie i solidarność. Integralny rózwój człowieka i równe szanse dla każdego - oto jest sama kwintesencja rzeczywistego poszanowania praw człowieka.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama