"Dbajmy o pamięć i owocne budowanie więzi"

Do troski o pamięć i owocne budowanie więzi między pokoleniami i wspólnotami zaapelował papież spotykając się z przedstawicielami władz, społeczeństwa obywatelskiego i korpusem dyplomatycznym w Pałacu Prezydenckim w stolicy Estonii, Tallinie.

Na wstępie Ojciec Święty zauważył, że Tallin jest najdalej wysuniętą na północ stolicą, którą dane mu było odwiedzić. Przypomniał, iż od wieków te ziemie nazywane są „Krainą Maryi” i w tym kontekście podkreślił potrzebę troski o pamięć i owocność.

Przypominając trudne dzieje Estonii Franciszek zaznaczył, że obecnie jest to jeden z pierwszych krajów pod względem rozwoju społecznego i potencjału innowacyjnego. Wykazuje ponadto wysoki poziom wolności prasy, demokracji i wolności politycznej. Pozwala to spoglądać z nadzieją w przyszłość. Jednocześnie papież wskazał, że osiągnięcia te są owocem wysiłku, pracy, ducha i wiary wcześniejszych pokoleń.

Ojciec Święty zauważył, że dobrobyt nie zawsze jest równoznaczny z dobrym życiem i może prowadzić do utraty sensu życia, radości życia, a zatem powolnego i cichego zamierania zdolności do zadziwienia, które często pogrąża ludzi we frustracji egzystencjalnej. Ponadto pokładanie całego „zaufania” w postępie technologicznym, jako jedynej możliwej drogi rozwoju, może spowodować utratę zdolności do tworzenia więzi międzyludzkich, międzypokoleniowych i międzykulturowych. „Jedna z najważniejszych odpowiedzialności, jakie mamy, podejmując pewną rolę społeczną, polityczną, edukacyjną lub religijną, polega właśnie na tym, w jaki sposób stajemy się budowniczymi więzi” – podkreślił Franciszek.

Ojciec Święty wskazał, że naród przyniesie owoce i będzie zdolny do rodzenia jutra tylko o tyle, o ile zrodzi relacje przynależności między swoimi członkami, o tyle, o ile stworzy więzi integracyjne między pokoleniami i różnymi tworzącymi go wspólnotami; a także w takim stopniu, na ile przełamie spirale, które zaślepiają zmysły, oddalając stale jednych od drugich. „Pragnę was zapewnić, drodzy przyjaciele, że w tym wysiłku zawsze możecie liczyć na wsparcie i pomoc Kościoła katolickiego, małej wspólnoty między wami, ale z wielką chęcią przyczynienia się do płodności tej ziemi” – zapewnił papież.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama