W Chrystusie znajdujemy odpoczynek miłosierdzia i prawdy

Odpoczynek to nie tylko czas na błogosławieństwo stworzenia, ale także święto wolności, którą otrzymujemy od Boga.

Podczas audiencji ogólnej w Watykanie papież Franciszek, kontynuując cykl katechez o Bożych przykazaniach, omówił dziś trzecie przykazanie, mówiące o dniu odpoczynku. Ojciec Święty podkreślił, że odpoczynek to nie tylko czas na błogosławieństwo stworzenia, ale także święto wolności, którą otrzymujemy od Boga. 

„Trzecie przykazanie, które zachęca, aby w odpoczynku celebrować wyzwolenie, jest dla nas chrześcijan proroctwem Pana Jezusa, który zrywa wewnętrzną niewolę grzechu, aby uczynić człowieka zdolnym do kochania. Prawdziwa miłość jest prawdziwą wolnością: odciąga od posiadania, odbudowuje relacje, potrafi zaakceptować i docenić bliźniego, przekształca każdy trud w radosny dar i czyni zdolnymi do jedności.” 

Papież Franciszek podkreślił, że to Chrystus daje nam prawdziwą wolność. W Nim każdy może znaleźć odpoczynek miłosierdzia i prawdy, które czynią nas wolnymi.

Do zawierzenia siebie samych i Kościoła Matce Bożej zachęcił papież Franciszek pielgrzymów polskich podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. W wygłoszonej wcześniej katechezie Ojciec Święty, kontynuując cykl katechez o Bożych przykazaniach, omówił trzecie przykazanie, mówiące o dniu odpoczynku. 

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg