Po raz pierwszy Jezus wypowiada słowo «Kościół»

Papież o korzeniach naszej wiary.

Papież Franciszek pozdrowił uczestników watykańskich uroczystości świętych Piotra i Pawła, na które licznie przybyli także pielgrzymi z Polski. W rozważaniu na Anioł Pański mówił o znaczeniu korzeni naszej wiary.

Ojciec Święty wskazał na znaczenie świadectwa świętych apostołów dla Kościoła w Rzymie i na całym świecie. Wskazał, że pielgrzymowanie do ich grobów to podążanie do korzeni naszej wiary. Nawiązał też do dwóch pytań wybrzmiewających w liturgii dzisiejszego święta. Najpierw Jezus stawia uczniom pytanie dotyczące Jego tożsamości: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”. A następnie pyta ich wprost: „A wy za kogo Mnie uważacie?”. Franciszek wskazał, że w ciągu wieków Jezusa definiowano na wielorakie sposoby, jednak najważniejszą odpowiedź daje nam Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.

"Jezus jest Synem Boga: dlatego jest On wiecznie żywy, tak jak wiecznie żywy jest Jego Ojciec – mówił Franciszek. – To właśnie jest nowość, którą łaska zapala w sercu tych, którzy otwierają się na tajemnicę Jezusa: pewność nie matematyczna, ale jeszcze silniejsza, wewnętrzna, wynikająca ze spotkania ze Źródłem Życia, z samym Życiem, które stało się ciałem, widzialnym i namacalnym pośród nas".

Franciszek przypomniał, że w tym kontekście Jezus po raz pierwszy wypowiada słowo „Kościół”. Uczynił to, zwracając się do Piotra, gdy nazwał go „Opoką, na której zbuduje swój Kościół”.

"Po raz pierwszy Jezus wypowiada słowo «Kościół». Robi to wyrażając całą miłość do niego, określa go jako «mój Kościół» - mówił Papież. – Jest to nowa wspólnota Przymierza, która nie opiera się już na pochodzeniu i na Prawie, ale na wierze w Niego, w Jezusa, Oblicze Boga".

Za wstawiennictwem Królowej Apostołów Franciszek modlił się też za Kościół w Rzymie i na całym świecie, by zawsze był wierny Ewangelii, na służbie której święci Piotr i Paweł oddali swoje życie.

Na następnej stronie tekst papieskiego rozważania:

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama