Polak prezesem AVEPRO

Polski redemptorysta, o. Andrzej Wodka, został prezesem AVEPRO - Agencji Stolicy Apostolskiej do Spraw Oceny i Promocji Jakości Kształcenia na Uniwersytetach i Wydziałach Kościelnych.

O. Andrzej Wodka ma 59 lat. Święcenia kapłańskie w zgromadzeniu redemptorystów przyjął w 1985 r. Na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim uzyskał doktorat z teologii biblijnej. W 2013 r. został rektorem Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie. Od lat jest aktywnie zaangażowany w życie akademickie Wiecznego Miasta.

Mówi o. Wodka:

 "AVEPRO jest odpowiednikiem instytucji, które w poszczególnych państwach są nazywane agencjami czy komisjami akredytacyjnymi. Jest oczywiście pewna różnica, dlatego że w naszym wypadku moc akredytacyjną posiada sama Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego. Natomiast ta agencja ma zajmować się już ściśle i precyzyjnie promocją jakości kształcenia i ewentualnym ocenianiem stanu aktualnego wraz ze wskazywaniem tych wymiarów, które są w jakimś sensie konieczne, muszą być jakoś zoptymalizowane i poprawione – mówi Radiu Watykańskiemu o. Wodka. – Zasadniczo muszę odpowiadać za funkcjonowanie agencji, a w związku z tym objąć naszym działaniem cały szereg instytucji, to są setki wydziałów kościelnych i instytucji naukowych połączonych z uniwersytetami lub innymi uczelniami na zasadzie afiliowania, stowarzyszenia czy inkorporacji. Chodzi o 792 instytuty kościelnych studiów wyższych. To jest ogromna liczba, jak na moją wyobraźnię. To wszystko należy jakoś ogarnąć. Na szczęście jednak agencja, której będę teraz przewodniczyć zajmuje się nie tyle akredytacją, co raczej oceną i promocją jakości kształcenia.”

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| KOŚCIÓŁ

Reklama

Reklama