Papież: Głoszenie zawsze jest policzkiem, to klaps

Na odwagę, prawdę i świadectwo jako niezbędne elementy przekazywania wiary zwrócił uwagę Ojciec Święty podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty.

W swojej homilii Franciszek nawiązał do pierwszego czytania dzisiejszej liturgii (2 Tm 1,1-8), mówiącego o żywej i szczerej wierze Tymoteusza.

W swojej homilii papież podkreślił trzy słowa zawarte we wspomnianym 2 Liście do Tymoteusza, wskazujące jak należy przekazywać wiarę: „dziecko”, „matka i babcia” i wreszcie „świadectwo”.

Ojciec Święty zauważył, że Paweł zrodził Tymoteusza poprzez „głupstwo głoszenia i to jest jego ojcostwo”. A w liście mowa jest również o łzach, ponieważ Paweł nie przesładzał swego głoszenia półprawdami. Czynił to z odwagą. To właśnie czyni Pawła ojcem Tymoteusza. „Głoszenie nie może być letnie” – podkreślił Franciszek.

„Głoszenie zawsze – wybaczcie mi to słowo – jest policzkiem, to klaps, uderzenie, które cię porusza i prowadzi do przodu. A sam Paweł mówi: głupstwo głoszenia (1 Kor 1,21). To szaleństwo, ponieważ oznacza powiedzenie, że Bóg stał się człowiekiem, a potem został ukrzyżowany, a następnie zmartwychwstał ... Co mieszkańcy Aten powiedzieli Pawłowi? «Posłuchamy cię innym razem» (Dz 17,32). Zawsze w głoszeniu wiary jest trochę szaleństwa. A pokusą jest fałszywy zdrowy rozsądek, ta przeciętność: «Ależ nie, nie żartujemy, to tak nie jest»... wiara letnia”- stwierdził papież.

Następnie Ojciec Święty zwrócił uwagę na znaczenie świadectwa, które daje siłę słowu. Podkreślił znaczenie wzajemnej miłości chrześcijan, której nie da się pogodzić z plotkowaniem i obmową. Przestrzegł przed antyświadectwem, które osłabia ludzi i odbiera im wiarę.

Wreszcie Franciszek wskazał na macierzyński charakter Kościoła, w którego łonie rodzi się wiara. Przytoczył słowa św. Pawła, który mówiąc o wierze bez obłudy Tymoteusza zaznaczył, że zamieszkała ona wcześniej w jego babce Lois i w matce Eunice. Podkreślił rolę kobiet w przekazywaniu wiary, uczeniu dzieci czynienia znaku krzyża. Zadał pytanie, czy w przygotowaniu do małżeństwa uczy się przyszłe małżonki i matki, jak mają przekazywać wiarę?

„Prośmy Pana, aby nas nauczał jako świadków, jako głosicieli a także kobiet, jako matek przekazywania wiary” – zakończył swoją homilię papież.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama