Jan Paweł II o życiu ludzkim

Wyniki IX tury „Klasówki z Jana Pawła II”

Udział wzięło 66 osób (właściwie 67, w jednym przypadku niestety otrzymaliśmy maila bez załącznika z odpowiedziami).

Uff :-) W załącznikach znajdują się ostateczne wyniki. Proszę o zajrzenie do nich, bo korekty u kilku osób spowodowały korekty podobnych odpowiedzi także u tych, którzy nie składali reklamacji.

1. Mamy dziś do czynienia z „kulturą śmierci”. Jej źródła – według Jana Pawła II – leżą w postawach ludzi, typowych dla współczesnej kultury. To one stanowią korzeń grzechów przeciw życiu. Jakie to postawy?

Można było wymienić bardzo wiele przejawów tych postaw, niemniej chodziło o same ich źródła:

- zanik solidarności między ludźmi i nastawienie na osobisty sukces – skutkuje odrzuceniem cierpiących, słabszych, potrzebujących pomocy
- wykrzywiona, indywidualistyczna, oderwana od prawdy koncepcja wolności – przykładów bardzo wiele
- praktyczny materializm czyli postawa wyrażona przez „bardziej mieć niż być” – również bardzo wiele przykładów

Za cząstkowe (niepełne) uznawałam odpowiedzi nie zawierające tych trzech elementów, także takie, które wymieniały ich szczegółowe przejawy.

2. Dlaczego życie jest zawsze dobrem?

Do pełnej odpowiedzi potrzebne były dwa elementy:
- pochodzenie życia od Boga-Stwórcy
- powołanie do komunii z Nim (więź z Nim, uczestnictwo w Jego życiu, istnienia z Nim w wieczności, innych podobnych i zbliżonych określeń…)

Z drugim elementem były pewne problemy…


5. Głosić „Ewangelię życia” znaczy więcej niż „bronić życia”. Nie może się skończyć tylko na zaangażowaniu w politykę i zmienianiu regulacji prawnych. To tylko jeden – mały fragment koniecznego zaangażowania. Jakie inne obszary naszej działalności wymienia papież jako istotne dla głoszenia „Ewangelii życia”?

Znów pytanie bardzo szerokie. Jako pełne zostały uznane odpowiedzi, w których znalazłam odniesienie do następujących obszarów:

- wysławiania Boga, modlitwy, uwielbienia, zakorzenienia obrony życia w Jezusie Chrystusie, głoszenia Ewangelii… i inne podobne określenia odwołujące się do samego Boga jako źródła życia
- rodziny – nie tyle formacji rodzin co świadczenia swoim życiem i istnieniem o Ewangelii życia
- najszerzej pojętej działalności na rzecz drugiego człowieka, działalności pomocowej etc. (nie oczekiwałam wymienienia wszystkich wspomnianych przez Jana Pawła II możliwości)
- pracy na rzecz przekształcenia kultury – środowiska w którym żyjemy przez bardzo szeroko pojęte działania informacyjne, prawne, wychowawcze, naukowe, medialne, etc. (również oczekiwałam przede wszystkim dostrzeżenia obszaru, a nie wymienienia wszystkich form).

Pytanie 3 nie sprawiało problemów, strata punktów najczęściej oznaczała pominięcie zagadnienia prawa do obrony i skupienie się na karze śmierci. Mogłam oczywiście coś przeoczyć, zwłaszcza jeśli w odpowiedzi na pytanie wklejono bardzo obszerny fragment encykliki, luźno związany z tematem pytania, bez żadnych wyróżnień świadczących że ktoś to w ogóle przeczytał, trochę na zasadzie: „gdzieś tu jest, niech sprawdzający sobie znajdzie…”

Dla wyjaśnienia: nie mam nic przeciw cytatom jako takim, byle faktycznie na temat...

Pytanie 4 problemów nie sprawiało żadnych. Wyjaśnienie już podałam w odpowiedziach.


PS. Błagam o zrezygnowanie z zaznaczania najważniejszych fragmentów kursywą – jakkolwiek tylko nie tak, najtrudniej przeczytać to co ktoś uznał za najistotniejsze…
 

«« | « | 1 | » | »»