Przemówienia pożegnalne

Godzina 18.44. Jako pierwszy przemówienie pożegnalne wygłosił prymas Polski, ks. kard. Józef Glemp. Podkreślił zasługi Ojca Świętego w osiągnięciach narodu polskiego w ostatnim ćwierćwieczu.

Następnie głos zabrał Aleksander Kwaśniewski. Raz jeszcze podziękował Papieżowi za wizytę i wyraził nadzieję, że choć "bardzo zmęczyliśmy, ale także uradowaliśmy naszego Papieża, dodając mu sił na przyszłość".

Na koniec przemówienie wygłosił Ojciec Święty.

"Ojczyzno moja Polsko, Bóg Cię wywyższa i wyszczególnia, ale umiej być wdzięczna! (Dzienniczek, 1038). Tymi słowami z Dzienniczka świętej Faustyny pragnę Was pożegnać, drodzy bracia i siostry, moi rodacy!" – rozpoczął swoje przemówienie pożegnalne Jan Paweł II.

Ojciec Święty podziękował wszystkim. Padły także oczekiwane słowa o Unii Europejskiej. "Mam nadzieję, że społeczeństwo polskie – które od wieków przynależy do Europy – znajdzie właściwe sobie miejsce w strukturach Wspólnoty Europejskiej i nie tylko nie zatraci własnej tożsamości, ale ubogaci swą tradycją ten kontynent i cały świat" – powiedział Papież.

Przemówienie papieskie było często przerywane oklaskami i okrzykami "zostań z nami", i "przyjedź znowu".

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama