Propozycja modlitwy wiernych na VII Dzień Papieski

Módlmy się wspólnie do Boga, łaskawego Ojca w niebie, w potrzebach Kościoła, świata i nas samych.

1. Módlmy się za Kościół Święty, aby wsparty mocą Ducha Prawdy nie ustawał w trudzie przekonywania współczesnego świata o wielkiej wartości ludzkiego życia od chwili narodzin do naturalnej śmierci.

2. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby zawsze szanowane w niej było prawo każdego człowieka do godnego życia w prawdzie, miłości i wolności.

3. Módlmy się za młodzież, aby wsparta przykładem dorosłych potwierdzała własną postawą, że każdy człowiek ma niezbywalną godność, która została mu ofiarowana przez Boga.

4. Módlmy się o rychłe wyniesienie na ołtarze Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II Wielkiego, aby jego przykład pobudzał Kościół Powszechny do niestrudzonej obrony godności człowieka.

5. Módlmy się za tych, którzy odeszli do wieczności (w sposób szczególny za NN), aby ich godność przybranych dzieci Bożych, dzięki miłosierdziu Pana, zajaśniała w pełni w Królestwie Zbawionych.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy wpatrując się w przykład Sługi Bożego Jana Pawła II potrafili na co dzień bronić w każdym człowieku godności ludzkiej osoby, której Bóg pragnął dla niej samej.

Boże, Ty znasz potrzeby człowieka. Prosimy Cię, wysłuchaj prośby, które pomogą nam bronić godności każdego człowieka odkupionego krwią Twego umiłowanego Syna. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama