Telesphore Placidus Toppo z Indii - sprawiedliwość społeczna i wolność religijna

Urodził się 15 października 1939 jako ósme z 10 dzieci rodziny chrześcijańskiej plemienia Kurukh.

Ukończył kolegium św. Franciszka Ksawerego w Rańczi, miejscowy uniwersytet, gdzie uzyskał dyplom z historii oraz Papieski Uniwersytet Urbanianum w Rzymie. Święcenia otrzymał 3 maja 1969, po czym pracował jako nauczyciel i wicedydrektor Szkoły Wyższej im. Św. Józefa w Torpa a w 1976 zostal rektorem swego dawnego seminarium w Rańczi. Założył też szkołę dla kandydatów do kapłaństwa z plemienia Munda.

8 czerwca 1978 został biskupem diecezji Dumka (sakrę przyjął 7 października tegoż roku); 8 listopada 1984 Jan Paweł II mianował go arcybiskupem koadiutorem archdiecezji Rańczi, której pełnoprawnym arcybiskupem został niespełn rok później, 7 sierpnia 1985. Na konsystorzu 21 października 2003 Ojciec Święty włączył go w skład Kolegium Kardynalskiego jako pierwszego syna plemienia Oraon i w ogóle pierwszego kardynała plemiennego w Indiach. 12 stycznia ub.r. biskupi wybrali go przewodniczącym episkopatu Indii, obejmującego zarówno hierarchów łacińskich, jak i z katolickich Kościołów wschodnich. Z nominacji Jana Pawła II ma być przewodniczącym-delegatem XI zgromadzenia zwyczajnego Synodu Biskupów, które będzie obradować w Watykanie w październiku br. nt. eucharystii.

65-letni obecnie kardynał uważa, że obowiązujące w niektórych stanach Indii ustawodawstwo, przeciwne zmianie wyznania, łamie podstawowe prawo człowieka do wolności religijnej. "Nie wolno uważać za zło faktu, że ludzie wyznają taką a nie inną religię w zgodzie z własnym sumieniem" - powiedział włoskiej agencji Asianews. Jego zdaniem, misyjne działania chrześcijan w Indiach mają również ważne znaczenie społeczne, gdyż "Ewangelia daje człowiekowi nową godność".

"Wszystkie religie uczą nas miłości do innych, żadna nie wzywa do dyskryminowania kogokolwiek czy do nienawiści. Musimy przezwyciężyć przemoc, do jakiej dochodziło podczas niedawnych wystąpień o podłożu religijnym" - dodał arcybiskup Rańczi. Odrzucił również oskarżenia o "nawrócenia siłą". "Są one sprzeczne z teologią katolicką i gdyby dowiedziono, że jakiś chrzest nie miał miejsca z własnej i nieprzymuszonej woli, nie zostałby uznany za ważny i wpisany do rejestru", przypomniał kardynał.

Do końca marca br. był przewodniczącym Konferencji episkopatu Indii obrządku łacińskiego. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Biura ds. Ewangelizacji Federacji Biskupów Katolickich Azji.

W Indiach chrześcijanie stanowią 2,3% mieszkańców (24 mln, w tym katolicy - 16 mln). Spośród 1 miliarda 28 mln mieszkańców Indii, 80% stanowią wyznawcy hinduizmu. W kraju tym żyją również muzułmanie, sikhowie i buddyści.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama