Ecclesia in America

Posynodalna adhortacja apostolska Jego Świętobliwości papieża Jana Pawła II - Tłum. R­a­do­sła­w Ja­szczuk CSSR­ (za zgodą Papieskich Dzieł Misyjnych)

W PRZYGOTOWANIU

Spis treści

WPROWADZENIE :.
Idea celebracji zgromadzenia synodalnego :.
Temat zgromadzenia :.
Celebracja zgromadzenia jako doświadczenie spotkania :.

Współpracować dla jedności na kontynencie :.
W kontekście Nowej Ewangelizacji :.

W obecności i z pomocą Pana :.

ROZDZIAŁ I. Spotkanie z Jezusem Chrystusem żywym :.
Spotkania z Panem w Nowym Testamencie :.

Spotkania osobiste i wspólnotowe :.
Spotkanie z Chrystusem w czasie Kościoła:.

Za pośrednictwem Maryi i spotykamy Jezusa :.
Miejsce spotkania z Chrystusem :.

ROZDZIAŁ II. Spotkanie z Jezusem Chrystusem dziś w Ameryce

Sytuacja mężczyzn i kobiet Ameryki i ich spotkanie z Panem
Chrześcijańska tożsamość Ameryki
Owoce świętości
Pobożność ludowa
Obecność Katolików wschodnich w Ameryce
Kościół na polu edukacji i akcja socjalna
Poprawa w odniesieniu do praw człowieka
Zjawisko globalizacji
Wzrastająca urbanizacja
Ciężar długu zagranicznego
Korupcja

ROZDZIAŁ III. Droga nawrócenia

Naglące wezwanie do nawrócenia
Społeczny wymiar nawrócenia
Nawrócenie ciągłe
Prowadzeni przez Ducha Świętego Do nowego stylu życia
Powszechne powołanie do świętości
Jezus jedyną drogą świętości
Pokuta i pojednanie

ROZDZIAŁ IV. Droga do komunii

Kościół sakramentem komunii
Wtajemniczenie chrześcijańskie i komunia
Eucharystia, centrum komunii z Bogiem i z braćmi
Biskupi promotorami komunii
Ściślejsza komunia między Kościołami lokalnymi
Komunia braterska z Kościołami wschodnimi katolickimi
Prezbiter znakiem jedności
Wspierać duszpasterstwo powołaniowe
Odnowić instytucję parafialną
Diakoni stali
Życie konsekrowane
Wierni świeccy i odnowa Kościoła
Godność kobiety
Wyzwania dla rodziny chrześcijańskiej
Młodzież nadzieją na przyszłość
Towarzyszyć dziecku w jego spotkaniu z Chrystusem
Elementy komunii z innymi Kościołami i wspólnotami kościelnymi
Relacja Kościół a ze wspólnotami żydowskimi
Religie niechrześcijańskie

ROZDZIAŁ V. Droga do solidarności

Solidarność owocem komunii
Nauka Kościół a wyrazem wymogów nawrócenia
Nauka społeczna Kościoła
Globalizacja solidarności
Grzechy społeczne, które wołają o pomstę do nieba.
Ostateczny fundament praw człowieka
Miłość preferencyjna względem ubogich i marginalizowanych
Dług zagraniczny
Walka z korupcją
Problem narkotyków
Wyścig zbrojeń
Kultura śmierci i społeczeństwo zdominowane poprzez zamożnych
Ludy indiańskie i Amerykanie pochodzenia afrykańskiego
Problematyka migrantów

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»