Pastores gregis

Posynodalna adhortacja apostolska "Pastores gregis" Ojca Świętego Jana Pawła II o biskupie słudze ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świata

WPROWADZENIE :.
Dziesiąte Zgromadzenie Synodu Biskupów :.

Nadzieja oparta na Chrystusie :.
Nadzieja w obliczu braku nadziei :.

Słudzy Ewangelii dla nadziei świata :.

ROZDZIAŁ I. TAJEMNICA I POSŁUGA BISKUPA :.
« ... i wybrał spośród nich Dwunastu » (Łk 6, 13) :.
Trynitarny fundament posługi biskupiej :.

Kolegialny charakter posługi biskupiej :.
Charakter misyjny i wewnętrzna jedność posługi biskupiej :.
« ... przywołał do siebie tych, których sam chciał » (Mk 3, 13) :.


ROZDZIAŁ II. ŻYCIE DUCHOWE BISKUPA :.
« ... ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli... » (Mk 3, 14) :.
Powołanie do świętości w Kościele naszych czasów :.

Duchowa droga biskupa :.
Maryja, Matka nadziei i mistrzyni życia duchowego :.
Powierzyć się Słowu :.

Karmić się Eucharystią :.
Modlitwa i Liturgia Godzin :.

Droga rad ewangelicznych i błogosławieństw :.
Cnota posłuszeństwa :.

Duch i praktyka ubóstwa biskupa :.
Służyć w czystości Kościołowi odzwierciedlającemu czystość Chrystusa :.

Animator duchowości komunii i misji :.
Droga, która wchodzi w codzienność :.

Stała formacja biskupa :.
Przykład świętych biskupów :.


ROZDZIAŁ III. NAUCZYCIEL WIARY I HEROLD SŁOWA :.
«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię» (Mk 16, 15) :.
Chrystus w sercu Ewangelii i człowieka :.

Biskup jako słuchacz i strażnik Słowa :.
Autentyczna i wiarygodna służba Słowu :.
Posługa biskupa dla inkulturacji Ewangelii :.

Głosić słowem i przykładem :.

ROZDZIAŁ IV. SZAFARZ ŁASKI NAJWYŻSZEGO KAPŁAŃSTWA :.
«Uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości» (1 Kor 1, 2) :.
Źródło i szczyt życia Kościoła partykularnego :.

Znaczenie kościoła katedralnego :.
Biskup - moderator liturgii jako pedagogii wiary :.

Centralny charakter dnia Pańskiego i roku liturgicznego :.
Biskup jako szafarz celebracji eucharystycznej :.

Biskup odpowiedzialny za inicjację chrześcijańską :.
Odpowiedzialność biskupa w zakresie dyscypliny pokutnej :.
Troska o pobożność ludową :.

Propagowanie świętości wszystkich wiernych :.

ROZDZIAŁ V. PASTERSKIE RZĄDY BISKUPA :.
« Dałem wam bowiem przykład » (J 13, 15) :.
Władza w posłudze pasterskiej biskupa :.

Styl pasterskich rządów i wspólnota diecezjalna :.
Struktury Kościoła partykularnego :.
Wizytacje duszpasterskie :.
Biskup ze swym prezbiterium :.

Formacja kandydatów do kapłaństwa :.
Biskup i diakoni stali :.
Troska biskupa o osoby konsekrowane :.

Troska pasterska biskupa o wiernych świeckich :.
Troska biskupa o rodzinę :.
Młodzi - pasterski priorytet wobec przyszłości :.
Duszpasterstwo powołaniowe :.

ROZDZIAŁ VI. W KOMUNII KOŚCIOŁÓW :.
Troska o wszystkie Kościoły (por. 2 Kor 11, 28) :.

Biskup diecezjalny w relacji do najwyższej władzy :.
Wizyty ad limina Apostolorum :.
Synod Biskupów :.
Komunia pomiędzy biskupami i pomiędzy Kościołami na poziomie partykularnym :.

Katolickie Kościoły wschodnie :.
Kościoły patriarchalne i ich Synod :.

Organizacja Metropolii i Prowincji kościelnych :.
Konferencje Episkopatów :.

Jedność Kościoła i dialog ekumeniczny :.
Misyjność w posłudze biskupiej :.


ROZDZIAŁ VII. BISKUP WOBEC AKTUALNYCH WYZWAŃ :.
«Odwagi! Jam zwyciężył świat» (J 16, 33) :.
Biskup jako wprowadzający sprawiedliwość i pokój :.

Dialog międzyreligijny, przede wszystkim służący pokojowi na świecie :.
Życie obywatelskie, społeczne i ekonomiczne :.

Poszanowanie środowiska i ochrona stworzenia :.
Posługa biskupa w odniesieniu do zdrowia :.

Troska pasterska biskupa wobec migrujących :.

ZAKOŃCZENIE :.

PRZYPISY :.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg