Wiemy, że zmartwychwstał

Orędzie wielkanocne "Urbi et orbi"

1. „Victimae paschali laudes / immolent Christiani…”
„Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary / Składają jej wierni uwielbień swych dary. / Odkupił swe owce Baranek bez skazy, / Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy”. Do was się zwracam, chrześcijanie! Zwracam się do was, do katolików, prawosławnych, ewangelików, protestantów! Do was się zwracam z tą wielką wieścią: Chrystus zmartwychwstał! Ten, którego Jan Chrzciciel wskazał jako Baranka Bożego (por. J 1,29.36), odkupił swą owczarnię: „Agnus redemit oves”. Chrystus odkupił swoją owczarnię - całą ludzkość, wszystkich ludzi bez wyjątku. Chrystus, niewinna ofiara Krzyża, pojednał z Ojcem nas grzeszników. On - bezgrzeszny - nas grzeszników przyprowadził do Ojca. W to wielkie święto Paschy głosimy pojednanie Ojca z ludzkością za sprawą Chrystusa, który stał się dla nas posłuszny aż do śmierci: „Victima paschalis”.

2. „Mors et vita / duello conflixere mirando…”
„Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, / Choć poległ Wódz Życia, króluje dziś żywy”.
Człowiek, który walczy ze złem, który wciąż na nowo wypowiada walkę śmierci, starając się uchronić życie od wszelkich zagrożeń, ten człowiek niech się dzisiaj zatrzyma, niech stanie zdumiony. Oto dzisiaj śmierć została przezwyciężona. Syn Boży, który narodził się z Dziewicy, Bóg z Boga i Światłość ze Światłości, Syn Boży współistotny Ojcu, przyjął hańbiącą śmierć krzyżową. W Wielki Piątek został złożony w grobie i oto dzisiaj o świtaniu odwalił kamień grobowy i sam własną mocą zmartwychwstał. „Dux vitae mortuus regnat vivus”.

3. „Dic nobis, Maria, / quid vidisti in via?…”
„Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała? / Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała. / Żywego już Pana widziałam, grób pusty, / I świadków anielskich, i odzież, i chusty”. Zmartwychwstanie Chrystusa jest potwierdzone przez świadków, przez tych, którzy o świtaniu pierwszego dnia po szabacie - czyli dzisiaj - przybyli do grobu. Były to naprzód niewiasty, a z kolei apostołowie. Starożytna sekwencja liturgiczna zwraca się do Marii z Magdali, bo jej dane było nie tylko odkryć pusty grób, ale powiadomić o tym apostołów. Piotr i Jan pobiegli i stwierdzili, że jest tak, jak mówiły niewiasty.

4. Zwracamy się do ciebie, Mario z Magdali, któraś klęczała pod krzyżem, całując stopy Chrystusa konającego. Przynaglona miłością pobiegłaś do grobu i odkryłaś, że jest pusty; jako pierwsza mogłaś zobaczyć Zmartwychwstałego i z Nim rozmawiałaś. Nawrócona grzesznico, którą Chrystus uczynił poniekąd równą apostołom i na której wargach złożył orędzie zmartwychwstania. Raduj się, Mario z Magdali! Radujcie się, Piotrze i Janie! Radujcie się, wszyscy apostołowie! Raduj się, Kościele, gdyż grób jest pusty. Chrystus zmartwychwstał! Na miejscu, na którym Go złożono, pozostały tylko płótna, pozostał całun, którym owinięto Go w Wielki Piątek. Wołajcie z nami do całej ludzkości: „Surrexit Christus spes mea - Surrexit Christus spes nostra!”
«« | « | 1 | 2 | » | »»