Chrystus obdarzył nas życiem

Orędzie wielkanocne "Urbi et orbi"

1. „Miłuje Mnie Ojciec”, miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie (...) oddaję”. „Dobry pasterz daje życie i za owce” (J 10, 17. 11). „Nikt Mi go nie zabiera” - synowie ludzcy nie mocy nad Życiem Syna Bożego - i od siebie je oddaję. Mam moc je c mam moc je znów odzyskać” (J 10,181 Mam moc przyjąć śmierć z rąk ludzi j mam moc zwyciężyć śmierć z Ojca. „Oto dzień, który Pan uczynił (l 118 [117], 24). W tym dniu Kościoły wyznaje miłość Ojca, moc odkup zmartwychwstałego Syna, wyznaje I cha, który jest Panem i Dawcą Życia.

2. Z tą wiarą staję przed wami, drodzy bracia i siostry, w dniu, który Pan uczynił, wraz z całym Kościołem zwiastując wam wielkie wesele: Chrystus zmartwychwstał i ukazał się Piotrowi (por. Łk 24, 34). Chrystus prawdziwie zmartwychwstał: alleluja!

3. Chrystus mówi: „umiłuje Mnie Ojciec*. Tak. Ojciec w Tobie, Chryste, umiłował człowieka, umiłował świat. Ojciec tak umiłował świat, że Ciebie - Syna Jednorodzonego, Syna współistotnego - dał, aby każdy, kto Cię przyjmie z wiarą, miał żywot wieczny (por. J 3,16). Ty, który masz moc dać Twoje życie za świat i który masz moc znów je odzyskać w zmartwychwstaniu, Ty masz moc dać światu to życie Boże, które jest w Tobie. Świat nie ma tego Żyda w sobie. Świat w sobie ma tylko życie poddane śmierci. Ty Jeden masz żywot nieśmiertelny, który jest z Boga. Lecz Bóg miłuje świat. Ojciec miłuje Ciebie, który przyszedłeś na świat. Ojciec w Tobie obdarza Życiem tych, którzy są na świecie. A Ty sam chcesz, o Chryste, nasz Odkupicielu, aby mieli życie, i mieli je w obfitości (por. J 10, 10).

4. Ojcze, Synu, Duchu Święty, niewyslowiony Jedyny Boże, bądź uwielbiony za świat, za ten świat, który jest widownią historii rodzaju ludzkiego, naznaczony pomnikami jego wysiłków, klęsk i zwycięstw” (Gaudium et spes, 2); świat, który został wyzwolony przez Ciebie - przez Ciebie, Chryste ukrzyżowany i zmartwychwstały. W Tobie ten świat - i człowiek, który w nim żyje - jest zdolny przełamywać potęgę Złego, ażeby świat doznawał przemiany wedle Bożego zamysłu i dochodził do pełni doskonałości. Boże w. Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu, Duchu Święty, bądź uwielbiony za świat odkupiony przez Chrystusa.

5. Wyznając tę pokrzepiającą wielkanocną prawdę Kościoła słowami Soboru Watykańskiego II, cały Kościół - in Urbe et Orbe - łączy się ze wszystkimi, których ojczyzną jest ten świat stworzony przez Boga z miłości, i głosi i radością, że „Chrystus zmartwychwstał zwyciężając śmierć swoją śmiercią obdarzył nas życiem, byśmy jako synowie w Synu wołali w Duchu: „Abba. Ojcze!” (Gaudium et spes, 22). Niech współczesna ludzkość, pielgrzymująca drogami świata, zaczerpnie nowej nadziei z tego niewyczerpanego źródła.
«« | « | 1 | 2 | » | »»