Modlitwa Jana Pawła II o pokój wygłoszona w ruinach cerkwi prawosławnej w Qunejtrze 7 maja

Syria, ruiny cerkwi prawosławnej w Qunejtrze 7 maja - za KAI

"Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi" (Mt 5,9). Z tego miejsca, tak bardzo zniszczonego przez wojnę, chcę wznieść moje serce i mój głos w modlitwie o pokój na Ziemi Świętej i w świecie. Prawdziwy pokój jest darem od Boga. Nasza otwartość na ten dar wymaga nawrócenia serca i sumienia posłusznego Jego Prawu. Boże nieskończonego miłosierdzia i dobroci, Boże Wszechmogący z wdzięcznymi sercami modlimy się dziś do Ciebie na tej ziemi, którą niegdyś przemierzał św. Paweł. On głosił narodom prawdę, że Bóg w Chrystusie pojednał z sobą świat (por. 2 Kor 5,19). Niech Twój głos rozbrzmiewa w sercach wszystkich mężczyzn i kobiet, tak jak Ty wezwałeś ich, aby podążali drogą pojednania i pokoju, żeby byli miłosierni tak, jak Ty jesteś miłosierny. Panie, przemawiasz słowami pokoju do Twego ludu i do wszystkich, którzy zwracają ku Tobie swe serca (por. Ps 85,9).

Prosimy Cię za wszystkie narody Bliskiego Wschodu.
Pomóż im burzyć mury wrogości i podziału
i wspólnie budować świat sprawiedliwości i solidarności.
Panie, Ty stwarzasz nowe nieba i nową ziemię (por. Iz 65,17).
Tobie powierzamy młodych ludzi tych krajów.
W swych sercach dążą oni do bardziej promiennej przyszłości;
umocnij ich, by byli mężczyznami i kobietami pokoju,
oraz zwiastunami nowej nadziei dla ich narodów.
Ojcze, Ty sprawiasz, że sprawiedliwość tryska z ziemi jak źródło (por. Iz 45,8).
Modlimy się za przywódców państw tego regionu,
by dążyli do wypełnienia sprawiedliwych pragnień swoich narodów
i wychowywali młodzież do sprawiedliwości i pokoju.
Bądź inspiracją do wielkodusznej pracy dla wspólnego dobra,
ażeby szanowali niezbywalną godność każdej osoby
oraz jej podstawowe prawa, które biorą swe źródło
w obrazie i podobieństwie do Stwórcy,
wyrytym w każdym człowieku.

Prosimy cię zwłaszcza za odpowiedzialnych tej szlachetnej syryjskiej ziemi.
Użycz im mądrości, dalekowzroczności i wytrwałości;
żeby nie zniechęcali się w swoim trudnym zadaniu
budowania trwałego pokoju, do którego tęsknią wszystkie narody.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |