"Miech Maryja Panna wyjedna pokój i zbawienie dla ludzi w Angoli"

Niech Maryja Panna, Królowa Pokoju, nadal pomaga ludowi Angoli w wypełnianiu zadania pojednania narodowego po niszczycielskich doświadczeniach wojny domowej - modlił się Benedykt XVI w rozważaniach przed modlitwą „Anioł Pański".

Prosił również, aby Matka Boża wyjednała pokój i zbawienie dla całej rodziny ludzkiej. Był to ostatni punkt Mszy św., której papież przewodniczył 22 marca w Luandzie.

Ojciec Święty podkreślił, że „mężczyźni i kobiety ze wszystkich części świata” kierują dziś swój wzrok na Afrykę, „aby ten wielki kontynent, tak pełen nadziei, ale też tak bardzo spragniony sprawiedliwości, pokoju oraz zdrowego i całościowego rozwoju, mógł zapewnić swemu ludowi przyszłość postępu i pokoju”.

Polecił modlitwom przygotowania do Drugiego Zgromadzenia Specjalnego dla Afryki Synodu Biskupów, które odbędzie się w październiku br. – Oby katolicy tego kontynentu, pod natchnieniem wiary w Boga i ufając obietnicom Chrystusa, mogli stawać się coraz bardziej zaczynem nadziei ewangelicznej dla wszystkich osób dobrej woli, które kochają Afrykę, które poświęcają się materialnemu i duchowemu wzrostowi jej synów oraz szerzeniu pokoju, pomyślności, sprawiedliwości i solidarności dla dobra wspólnego – życzył papież.

Prosił Maryję, by wyjednała wszystkim Angolczykom „łaskę prawdziwego przebaczenia, poszanowania innych i współpracy, która może poprowadzić naprzód wielkie dzieło odbudowy” kraju po wojnie domowej. Wzywał Ją też, by przypominała chrześcijanom o obowiązku kochania bliźniego, bycia budowniczymi pokoju, „o tym, że jako pierwsi mamy przebaczać tym, którzy zgrzeszyli przeciw nam, jak również, gdy nam wybaczają”.

- Tu, w Afryce Południowej, chcemy prosić Naszą Panią w sposób szczególny, aby uprosiła pokój, nawrócenie serc i zakończenie konfliktu w pobliskim regionie Wielkich Jezior. Niech Jej Syn, Książę Pokoju, ulży cierpiącym, pocieszy płaczących i umocni wszystkich, którzy prowadzą trudny proces dialogu, rokowań i zaprzestanie przemocy – modlił się Benedykt XVI.
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama