Benedykt XVI: Afryka powołana jest do nadziei poprzez was i w was!

Afryka powołana jest do nadziei poprzez was i w was! Z Jezusem Chrystusem, który stąpał po afrykańskiej ziemi, Afryka może stać się kontynentem nadziei! - zaapelował Benedykt XVI do dziesiątków tysięcy wiernych z Kamerunu i innych krajów Afryki zgromadzonych w dzisiejsze przedpołudnie na stadionie im. Amadou Ahidjo w Jaunde.

W homilii skierowanej do afrykańskich rodzin papież przestrzegł: „Nie dajcie się zniewolić egoistycznym iluzjom i fałszywym ideałom!”. Msza św. w Jaunde jest najważniejszym punktem wizyty Benedykta XVI w Kamerunie. Na jej zakończenie papież przekaże „Instrumentum laboris”, dokument roboczy II Zgromadzenia Specjalnego dla Afryki Synodu Biskupów, który odbędzie się w październiku tego roku.

Na początku homilii papież złożył życzenia imieninowe wszystkim, którzy podobnie jak on noszą imię Józef. Dzisiaj Kościół obchodzi uroczystość św. Józefa Oblubieńca Dziewicy Maryi. Pozdrowił także parafie, szkoły podstawowe i średnie, instytucje noszące imię świętego. Serdeczne słowa skierował do abp. Tonyé Bakota, metropolity Jaunde i przedstawicieli konferencji episkopatów Afryki, przybyłych do stolicy Kamerunu z okazji publikacji „Instrumentum laboris” Drugiego Zgromadzenia Nadzwyczajnego Synodu Biskupów dla Afryki.

Homilię Benedykt XVI poświęcił afrykańskiej rodzinie w kontekście obchodzonej dzisiaj uroczystości św. Józefa. Zaapelował do ojców i matek, aby „przekazali swym dzieciom wartości humanistyczne i duchowe”, które „przygotują ich dzieci do życia w miłości i poszanowaniu Boga”. Papież przestrzegł przed „tyranią materializmu”, która nie troszczy się wcale o najuboższych. „Cała Afryka, a Kamerun w szczególności naraża się na niebezpieczeństwa, jeśli nie uzna Prawdziwego Dawcy Życia! Bracia i siostry w Kamerunie i całej Afryce, którzy otrzymaliście od Boga tak wiele ludzkich cnót, zatroszczcie się o swe dusze! Nie dajcie się zniewolić egoistycznym iluzjom i fałszywym ideałom!” – zaapelował z mocą papież.

Benedykt XVI zwrócił uwagę na sytuację współczesnej rodziny mówiąc, że w całej Afryce, podobnie jak na innych kontynentach, rodzina przeżywa kryzys. „Jednak wierność Bogu pozwoli go przezwyciężyć” – zapewnił Ojciec Święty. Wskazał na kryzys wartości tradycyjnego życia, który dotknął relacji między poszczególnymi pokoleniami, co „nie sprzyja już przekazywaniu nagromadzonej wiedzy i odziedziczonej mądrości”.

Papież zwrócił uwagę na ucieczkę wielu ludzi ze wsi do miast, co jest zjawiskiem nieznanym we wcześniejszych okresach ludzkich dziejów. „Głęboko wpływa to na jakość więzów rodzinnych. Wykorzenieni i słabi przedstawiciele młodego pokolenia, często nie posiadający niestety zyskownej pracy, próbują leczyć swe bóle żyjąc w efemerycznych, przez człowieka wytworzonych rajach, które jak wiem nigdy nie zapewnią człowiekowi głębokiego, trwałego szczęścia” – mówił papież.

Ojciec Święty wskazał na niepokojące zjawisko wypierania się przez Afrykańczyków własnej kultury i szybką urbanizację, która powoduje, że wielu mieszkańców Afryki „porzuca ziemię fizycznie i moralnie”. „Nie tak jak to uczynił Abraham, odpowiadając na wezwanie Boga, lecz jako rodzaj wewnętrznego wygnania, alienującego ich od swego prawdziwego bytu, od ich braci i sióstr, i od samego Boga” – powiedział papież.

„Czy jest to nieodwracalny, nieuchronny rozwój?” – pytał Benedykt XVI i odpowiedział: „Żadną miarą! Bardziej niż kiedykolwiek musimy `wbrew nadziei uwierzyć w nadzieję`”. Papież wyraził uznanie i wdzięczność za pracę niezliczonych stowarzyszeń promujących życie wiary i praktykowanie miłosierdzia. „Pragnę im gorąco podziękować! Niech znajdą one w Bożym słowie nowe siły do prowadzenia swych projektów na rzecz integralnego rozwoju osoby ludzkiej w Afryce, a zwłaszcza w Kamerunie!” – podkreślił Ojciec Święty.

Benedykt XVI z mocą zaapelował o ochronę każdego życia ludzkiego podkreślając, że jest to „zgodne zarówno z Pismem św., jak i najmądrzejszymi tradycjami kontynentu. „Każda osoba musi żyć! Śmierć nie może zwyciężać nad życiem! Śmierć nigdy nie będzie miała ostatniego słowa!” – wezwał.

Benedykt XVI zachęcał: „Synowie i córki Afryki, nie lękajcie się wierzyć, żywić nadzieję, miłować. Nie lękajcie się mówić, że Jezus jest Drogą, Prawdą i Życiem i że tylko w Nim możemy być zbawieni”. Przypomniał słowa św. Pawła Apostoła: „Wbrew nadziei uwierzyć nadziei”. „Afryka powołana jest do nadziei poprzez was i w was! Z Jezusem Chrystusem, który stąpał po afrykańskiej ziemi, Afryka może stać się kontynentem nadziei” – mówił Ojciec Święty.

Benedykt XVI zachęcił Kameruńczyków, aby w chwili zniechęcenia, pomyśleli o wierze św. Józefa i wezwał Kameruńczyków, aby „biorąc za wzór św. Józefa nie lękali się kochać Kościoła i szli za jego pasterzami, biskupami, kapłanami, diakonami i katechistami”.

Zwracając się do małżonków powiedział, aby „miłość Józefa do Maryi i Jezusa była dla niech wzorem” a dla przygotowujących się do małżeństwa, aby „szanowali swoich przyszłych mężów czy żony, tak jak to czynił Józef”.

Kierując słowa do osób żyjących w celibacie powiedział: „Dziewictwo i celibat dla królestwa Bożego nie tylko nie stoją w sprzeczności z godnością małżeństwa, ale ją zakładają i potwierdzają.”

W homilii Ojciec Święty zachęcał szczególnie ojców rodzin, aby św. Józef był dla nich wzorem i przypomniał, że „każdemu ojcu powierzona jest tajemnica kobiety poprzez swą własną małżonkę”. „Drodzy ojcowie, jak św. Józef szanujcie i kochajcie wasze żony oraz prowadźcie wasze dzieci z miłością” – zaapelował.

Zwracając się do młodzieży Benedykt XVI zachęcał ich, aby w obliczu trudności życia byli odważni. „Wasze życie ma w oczach Boga niezwykłą cenę. Pozwólcie się ogarnąć Chrystusowi, chciejcie Go umiłować i dlaczego by nie – w kapłaństwie i życiu konsekrowanym! To najwspanialsza służba!”

Kierując słowa do sierot, dzieci ulicy oraz tych, które przemocą oddzielone są od swych rodziców, które są maltretowane i wykorzystywane, wcielane na siłę do grup paramilitarnych Benedykt XVI powiedział: „Bóg was kocha, nie zapomina o was a św. Józef was strzeże! Z ufnością go przyzywajcie!”

Kończąc Benedykt XVI powiedział: „Niech Bóg wam błogosławi i wszystkich was strzeże! Niech was obdarzy łaską wiernego ku Niemu zmierzania! Niech wasze życie obdarzy stabilnością, aby zebrać owoce, których od was oczekuje! Niech was uczyni świadkami swojej miłości, tu w Kamerunie i aż po krańce ziemi!”. Zapewnił Kameruńczyków o swojej modlitwie, aby „zasmakowali radości przynależenia do Boga teraz i na wieki wieków”.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama