Benedykt XVI spotkał się z kameruńskim duchowieństwem

Nie lękajcie się żyć w pełni ofiarą z samych siebie - powiedział Benedykt XVI podczas nieszporów, na które przybyli przedstawiciele kameruńskiego duchowieństwa do bazyliki Maryi Królowej Apostołów w Mvolyé w Jaunde. W spotkaniu z papieżem wzięło udział m. in. ponad 700 duchownych reprezentujących 24 diecezje Kamerunu oraz przedstawiciele innych Kościołów chrześcijańskich.

Benedykt XVI przypomniał, że bazylikę postawiono w miejscu, gdzie wznosił się pierwszy kościół wybudowany przez misjonarzy spirytynów, przybyłych do Kamerunu. Swoje rozważania Ojciec Święty poświęcił św. Józefowi Oblubieńcowi, którego uroczystość Kościół będzie obchodził jutro. Papież przypomniał, że św. Józef „nie jest ojcem biologicznym Jezusa, którego ojcem jest wyłącznie Bóg, a mimo to sprawuje pełne, całkowite ojcostwo”. „Bycie ojcem oznacza przede wszystkim bycie sługą życia i wzrastania. Święty Józef udowodnił w tej dziedzinie wielkie poświęcenie. Ze względu na Chrystusa zaznał prześladowania, wygnania i wynikającego stąd ubóstwa. Musiał zamieszkać poza swoim miasteczkiem. Jedyną jego nagrodą było to, że mógł być z Chrystusem” – powiedział papież.

Benedykt XVI podkreślił, że kapłani są powołani do przeżywania ojcostwa w codziennych zadaniach. „Nasza osobista relacja z Jezusem ma istotne znaczenie dla stylu, w jakim pragniemy przeżywać nasze życie” – powiedział papież zaznaczając, że żyjąc głęboką przyjaźnią z Chrystusem odkrywa się prawdziwą wolność i głęboką radość. Przypomniał, że celebracja Eucharystii jest centrum waszego kapłańskiego życia i przestrzegł, że osobowość kapłana nie może zajmować centralnego miejsca. „Jest on sługą, pokornym narzędziem wskazującym na Chrystusa, ofiarującego siebie w ofierze dla zbawienia świata” – powiedział papież. Benedykt XVI przypomniał, że posługa duszpasterska wymaga wielu wyrzeczeń, ale jest też źródłem wielkiej radości i zachęcił wszystkich przygotowujących się do kapłaństwa, aby mieli odwagę „wielkodusznie powiedzieć Chrystusowi „tak”.

Zwracając się do osób konsekrowanych papież zwrócił uwagę na ich znaczący wkład duchowy wnoszony w życie Kościoła. Osoby konsekrowane zachęcił, aby nie lękały się żyć w pełni ofiarą z samych siebie, „złożoną Bogu i autentycznego świadczenia o niej” i za wzór świętości życia papież dał ojca Simona Mpeke, nazywanego Baba Simon. „Wiecie jak bardzo «bosy misjonarz» wszystkie swe siły poświęcał w bezinteresownej pokorze, troszcząc się o zbawienie dusz oraz nie szczędząc trosk i trudu w służbie materialnej swym braciom” – powiedział papież. Wszystkich zaangażowanych w ruchy kościelne Benedykt XVI wezwał, aby dostrzegali tych, którzy ich otaczają „objawiając miłosierne oblicze Boga ubogim, zwłaszcza poprzez dzieła miłosierdzia, edukację ludzką i chrześcijańską młodzieży, programy na rzecz awansu kobiet i tylu innych dziedzinach!”

Papież za wzór dla wszystkich duchownych dał życie św. Józefa. „Jego przykład pobudza nas do zrozumienia, że zawierzając się w pełni Bożej woli człowiek staje się skutecznym robotnikiem planu Boga, który pragnie zjednoczyć ludzi w jednej rodzinie, jednym zgromadzeniu, jednej „ecclesia” – powiedział Ojciec Święty. Benedykt XVI zwracając się do wiernych innych wyznań chrześcijańskich przypomniał, że „poszukiwanie jedności uczniów Chrystusa jest poważnym wyznaniem”. „Prowadzi nas ono najpierw do nawrócenia ku osobie Chrystusa, abyśmy dali się Jemu bardziej pociągać. To w nim powołani jesteśmy do uznania się braćmi, dziećmi tego samego Ojca. W tym roku poświęconym Apostołowi Pawłowi, wielkiemu głosicielowi Jezusa Chrystusa, Apostołowi Narodów, zwróćmy się wspólnie do niego by słuchać i nauczyć się „wiary i prawdy” w której są zakorzenione motywy jedności uczniów Chrystusa” – powiedział.

Na zakończenie Ojciec Święty zawierzył wszystkich duchownych Kamerunu oblubienicy św. Józefa, Dziewicy Maryi, Królowej Apostołów. W nabożeństwie wziął udział prezydent Kamerunu Paul Biya z rodziną. W liczącym 4,7 mln wiernych kameruńskim Kościele pracuje obecnie 1,8 tys. kapłanów oraz 18 tys. katechistów.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama