Nieście całemu światu niedzielę!

Wizyta Benedykta XVI do Austrii, Wiedeń 9 września 2007 r.

Drogie siostry i bracia,

Wspólne świętowanie z wami dzisiejszego ranka, w sposób tak godny i uroczysty, dnia Pańskiego, było dla mnie wielkim przeżyciem. Liturgia eucharystyczna, sprawowana z właściwą jej godnością pomaga nam zrozumieć niezmierzoną wielkość daru, jaki otrzymujemy od Boga w Mszy świętej i to wypełnia nas wielką radością. Dlatego dziękuję wszystkim, którzy poprzez aktywny udział w przygotowaniu i sprawowaniu liturgii, poprzez przeżywanie w głębokim skupieniu świętej tajemnicy, przyczynili się do stworzenia atmosfery, tak że wszyscy czuliśmy obecność Boga wśród nas.

Nasze rozważania o sensie niedzieli i dzisiejszej Ewangelii doprowadziły nas do wniosku, że miłość Boga, który oddał się za nas i dla nas, obdarza nas wewnętrzną wolnością, "wyzwala" nasze życie, dzięki czemu odnajdujemy prawdziwe życie. Udział w tej miłości dało niegdyś siłę również Maryi dla wypowiedzenia przez nią bezgranicznego "tak". Będąc świadomą wielkiej i czułej miłości Boga, która do urzeczywistnienia swego planu zbawienia czeka na dobrowolne współdziałanie jego stworzenia, Najświętsza Dziewica potrafiła oddalić wszelkie zastrzeżenia i z pełnym zaufaniem oddać się w jego ręce. Oddając się całkowicie do dyspozycji Boga, w pełni otwarta i wolna od siebie samej, ułatwiła Bogu przepełnienie jej jego miłością, Duchem Świętym. W ten sposób Maryja mogła przyjąć do siebie Syna Bożego i dać światu zbawiciela, który się jej ofiarował.

Również i nam podczas dzisiejszej Eucharystii został podarowany Syn Boży. Każdy, kto przyjął komunię św., w sposób szczególny nosi teraz w sobie zmartwychwstałego Pana. Podobnie jak Maryja nosiła go w swoim łonie - bezbronną małą istotę ludzką, całkowicie zdaną na dobroć matki - Jezus Chrystus w postaci chleba ofiarował się wam, drodzy bracia i siostry. Kochajcie go tak, jak Maryja go kochała! Nieście go do ludzi tak, jak Maryja go zaniosła Elżbiecie wywołując tam radość! Maryja nadała Słowu Bożemu ludzką postać, aby mógł przyjść na świat jako człowiek. Podarujcie również wy Panu swoje ciało, pozwólcie mu zawsze być narzędziem miłości Boga i świątynią Ducha Świętego! Nieście całemu światu niedzielę wraz z jej niezmierzonym wielkim darem!

Prośmy Maryję, aby nauczyła nas jak możemy stać się wolnymi od samych siebie, tak jak ona, tak aby w tej otwartości na Boga odnaleźć prawdziwą wolność, prawdziwe życie oraz prawdziwą i trwałą radość!
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama