Stosunek państwa do Kościołów w krajacj Unii Europejskiej (również kandydujących do niej)

Turcja - Konstytucja (1982), art. 2: państwo świeckie, neutralny światopoglądowo, o demokratycznym systemie władzy

art. 24: „każdy ma prawo do wolności sumienia, religii i przekonań, nikt nie może być zmuszony do praktyk religijnych, do uczestniczenia w ceremoniach religijnych, do ujawniania wyznania religijnego lub przekonań oraz że nikt nie może być oskarżany ani znieważany z powodu swych religijnych przekonań”.

- państwo nie może faworyzować żadnej religii
- instytucje religijne są to wolne społeczne instytucje funkcjonujące w porządku świeckim i nie mogą dominować nad publicznymi, administracyjnymi, państwowymi.
- religia nie może zastępować prawa z jego współczesnymi wartościami (orzeczenie TK)

Ciekawostki :.

* W 199r r. Trybunał Konstytucyjny zakazał działalności Partii Dobrobytu, ok. 4 mln. członków i posiadająca prawie 160 mandatów w 550-osobowym parlamencie; powód: partia odwoływała się do wyznania religijnego jej wyborców, a także chciała obalić demokratyczny system państwa.

* Na państwowych wyższych uczelniach w Turcji obowiązuje zakaz noszenia muzułmańskich chust przez studentki.
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama