Niedziela, Eucharystia i inne wyrazy wiary

Katechezy przygotowujące na V Światowe Spotkanie Rodzin

1. Pieśń na wejście.

2. Modlitwa „Ojcze nasz”.

3. Czytanie biblijne: Mt 28, 16-20.

4. Czytanie z nauki Kościoła:


1. Niedziela jest centrum całego roku liturgicznego, ponieważ w niej obchodzi się przypomnienie śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, które jest centrum całej historii i źródłem z którego tryska cała łaska odkupienia. Jest wyrazem tego co Apostołowie i pierwsze Wspólnoty chrześcijańskie przyjęły i uroczyście obchodziły.

2. Od samych początków, Eucharystia jest centrum niedzieli. Jest tym, co wyrazili męczennicy z Abitene, wówczas gdy, zaskoczeni w niedzielę na sprawowaniu Eucharystii, na pytanie dlaczego naruszyli surowy nakaz cesarski, odpowiedzieli: „Sine dominico non possumus”, to znaczy, bez zebrania się na wspólnym zgromadzeniu w niedzielę dla sprawowania Eucharystii nie możemy żyć. Zabrakło by nam sił do stawienia czoła codziennym trudnościom aby nie zginąć.

3. Jednakże niedziela nie wyczerpuje się jedynie w sprawowaniu Eucharystii, ale się rozprzestrzenia również na inne formy kultu i doświadczeń; na przykład na sferę rodzinną, na troskę i zainteresowanie się do biednymi, na odpoczynek, itp.

4. Dlatego koniecznym jest naleganie aby dać szczególne znaczenie dla niedzielnej Eucharystii i dla samej niedzieli, jako wyjątkowego dnia wiary, dnia Zmartwychwstałego Pana i daru Ducha Świętego. Uczestniczenie w Eucharystii musi być dla każdego ochrzczonego centralnym punktem niedzieli. Jest to obowiązek, którego nie można się wyrzec, którym trzeba żyć nie tylko z powinności, ale jako potrzebę chrześcijańskiego życia prawdziwie świadomego i konsekwentnego. Uczestnictwo każdej niedzieli w sprawowaniu Eucharystii jest szczególnym aspektem właściwym dla wspólnoty chrześcijańskiej, również kiedy żyje się w małych grupach lub w warunkach wyizolowania czy w utrapieniach.

5. Niedzielna Eucharystia, gromadząc cotygodniowo chrześcijan jako rodzinę Bożą wokół stołu Słowa i Chleba życia, jest również najlepszym środkiem zaradczym przeciwko rozproszeniu, ponieważ jest miejscem uprzywilejowanym w którym się tworzy wspólnotę i nią żyje.

6. Dlatego właśnie niedzielna Eucharystia powinna być w centrum pobożności rodziców i rodziny jako takiej. Dzieci obserwując rodziców i biorąc z nimi udział w Eucharystii, przyjmują ją w sposób właściwy w swoim życiu i przekształcają ją na podstawowy pokarm swej pobożności. Uczestnictwo całej rodziny w niedzielnej Eucharystii jest perfekcją do której powinno się dążyć; w ten właśnie sposób rozumie się jej wyższość nad innymi szlachetnymi funkcjami godnymi niedzieli.

7. Eucharystia, w której się należycie uczestniczy, przede wszystkim przyjmując komunię świętą, pobudza nas do życia w wymiarze chrześcijańskiej miłości. Dlatego też rodzice muszą być dla swoich dzieci żywym przykładem troski w stosunku do biednych będących w potrzebie.

8. Aby przyjąć w sposób godny sakrament Eucharystii, każdy kto jest świadomy popełnienia grzechu ciężkiego, musi przedtem zbliżyć się do sakramentu Pokuty, ponieważ, jak to mówi Święty Paweł, „ Dlatego też każdy kto spożywa chleb lub pije z kielicha Pańskiego w sposób niegodny, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej” (1 Kor 11,27).

5. Refleksja Przewodnika.

6. Dialog:


* Jakie wymiary wiary przedstawia przede wszystkim niedziela?
* Dlaczego dla rodziny jest tak ważne uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej?
* Po zakończeniu Mszy Świętej możemy się czuć wolni, ponieważ „dopełniliśmy już” nasz obowiązek?

7. Zobowiązania.

8. Modlitwa „Zdrowaś Maryjo” i inwokacja „Regina familiae. Ora pro nobis”.

9. Modlitwa za rodzinę:
Boże, który gromadzisz nas każdej niedzieli wokół stołu twojego Słowa, Ciała i Krwi Twojego Syna dla sprawowania tajemnicy zmartwychwstania Pańskiego, prosimy Cię, abyśmy gdy nadejdzie dzień w którym słońce nigdy nie zachodzi, mogli żyć jako zjednoczona rodzina i zawsze sławić Twoje miłosierdzie. Przez Chrystusa Pana naszego.

10. Pieśń na zakończenie.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama