**Listy ekumeniczne**

Listy ekumeniczne, wspólne deklaracje pisane przez Jana Pawła II do przywódców róznych religii i wyznań na przestrzeni całego Pontyfiaktu.

Z okazji 1600 rocznicy Soboru Konstantynopolitańskiego I :. - List skierowany do Jego Świątobliwości Dimitriosa I (04.06.1981 r.)

List z okazji pięćsetlecia urodzin Marcina Lutra :. - List skierowany do mojego Czcigodnego Brata Kardynała Jana Willebrandsa Przewodniczącego Sekretariatu Jedności Chrześcijan (10.11.1983 r.)

"After worshipping together" :. - List (Deklaracja wspólna) "After worshipping together" Ojca Świętego Jana Pawła II i arcybiskupa Canterbury Roberta Runcie (02.10.1989 r.)

"Mantre si intensificano" :. - List "Mantre si intensificano" Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów kontynentu europejskiego na temat stosunków miedzy katolikami a prawosławnymi w nowej sytuacji Europy Środkowej i Wschodniej (31.05.1991 r.)

Wspólna deklaracja chrystologiczna Kościoła katolickiego i Asyryjskiego Kościoła Wschodu :. - Deklaracja Jana Pawła II, Biskupa Rzymu i Papieża Kościoła katolickiego, oraz Jego Świątobliwości Mar Dinkha IV, Katolikos-Patriarchy Asyryjskiego Kościoła Wschodu (11.11.1994 r.)

"Orientale lumen" :. - List apostolski "Orientale lumen" Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, do duchowieństwa i wiernych w setną rocznicę listu apostolskiego "Orientalium dignitas" Papieża Leona XIII (02.05.1995 r.)

"Ringraziamo dio anche" :. - List (Dekalaracja wspólna) "Ringraziamo dio anche" Ojca Świętego jana Pawła II i Patriarchy Ekumenicznego Konstantynopola Bartlomieja I (29.06.1995 r.)

Wspólna deklaracja Papieża Jana Pawła II i abpa George'a Leonarda Careya :. - Arcybiskup Canterbury, Jego Wielebność George L. Carey, reprezentujący Wspólnotę anglikańską, oraz Biskup Rzymu, Jego Świątobliwość Papież Jan Paweł II, po raz kolejny spotkali się w Rzymie na wspólnej modlitwie. (05.12.1996 r.)

Wspólna deklaracja Papieża Jana Pawła II i Katolikosa Patriarchy Karekina I Sarkissiana :. - Jego Świątobliwość Jan Paweł II, Biskup Rzymu i Papież Kościoła katolickiego, oraz Jego Świątobliwość Karekin I, Najwyższy Patriarcha i Katolikos wszystkich Ormian. (13.12.1996 r.)

Wspólna deklaracja Papieża Jana Pawła II i Katolikosa Arama I Keshishiana :. - Jego Świątobliwość Papież Jan Paweł II i Jego Świątobliwość Aram I, Katolikos Cylicji (25.01.1997 r.)

List do Patrarchy Moskwy i Wszechrusi :. - List do Jego Świątobliwości Aleksego II, Patriarchy Moskwy i Wszechrusi (18.04.1999 r.)

Wspólna deklaracja Papieża Jana Pawła II i Patriarchy Bartłomieja I :. - O obowiązku szanowania świata stworzonego (10.06.2002 r.)

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama