Powitalne przesłanie rabinów do Papieża

Podpisane przez dwustu rabinów przesłanie do Papieża opublikowane na łamach izraelskiego dziennika Haarec.

UNITED IN OUR AGE (Zjednoczeni w naszej epoce)

„Skoro więc chrześcijanie i Żydzi mają wspólne tak wielkie duchowe dziedzictwo, ten święty Sobór pragnie poprzeć i zaleca wzajemne poznawanie się i odnoszenie się z szacunkiem. Osiąga się je zwłaszcza poprzez studia biblijne i teologiczne oraz braterskie rozmowy” (Sobór Watykański II, 1965, Nostra aetate)

Do Jego Świątobliwości Papieża Benedykta XVI

W tym duchu my – rabini i przywódcy żydowscy – serdecznie witamy Ciebie i misję pokoju, z jaką przybywasz do Izraela. Jednogłośnie jednoczymy się w naszym zaangażowaniu na rzecz dialogu międzyreligijnego, otwierania liczniejszych dróg do lepszego zrozumienia oraz stałego uznawania i umacniania relacji między katolikami a żydami na całym świecie.

A gdzież można by lepiej umacniać te relacje, jak w Ziemi Świętej Izraela, miejscu, które obie religie cenią sobie jako część wspólnego dziedzictwa?

Pokój niech będzie z Tobą!

B’szalom! (W pokoju!)

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama