Papieskie przesłanie na 24. Światowy Dzień Młodzieży - zachęta do nieulegania iluzjom

Prawdziwy chrześcijanin nigdy nie jest smutny, nawet kiedy musi stawić czoła różnego rodzaju próbom. Obecność Chrystusa jest sekretem jego radości i pokoju. To słowa z opublikowanego w środę orędzia Benedykta XVI na 24. Światowy Dzień Młodzieży.

Obchodzony on będzie w tym roku na szczeblu diecezjalnym w Niedzielę Palmową, 5 kwietnia. Jego tematem jest werset z Pierwszego Listu św. Pawła do Tymoteusza: „Złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym” (1 Tm 4, 10).

Właśnie nadzieja jest motywem przewodnim papieskiego orędzia. Benedykt XVI zauważa, że młodość jest czasem nadziei, gdyż patrzy w przyszłość w perspektywie podstawowych pytań i wielu wiązanych z nimi oczekiwań. Doświadczenie uczy, że ani zdolności, ani dobra materialne nie gwarantują nadziei. Aspiracji ludzkiego serca nie zaspokaja polityka, nauka, technika czy gospodarka. Jedynie Bóg jest w stanie ofiarować to, czego człowiek sam osiągnąć nie może. Papież zwraca uwagę, że zapominanie o Bogu skutkuje zagubieniem, przemocą, narastającym poczuciem osamotnienia, beznadziei, rozpaczy. „Kryzys nadziei łatwiej uderza w nowe pokolenia, które w kontekstach społeczno-kulturowych pozbawionych pewności, wartości i mocnych punktów odniesienia stają w obliczu trudności, jakie wydają się przekraczać ich siły” – pisze Benedykt XVI. Młodzi poranieni życiem nierzadko sięgają po narkotyki i alkohol, i inne formy alienującej ucieczki. Jednak nawet wówczas nie gaśnie w nich głód prawdziwego szczęścia.

Papież wskazuje, że tylko w Bogu człowiek odnajduje swe spełnienie. Stąd potrzeba nowej ewangelizacji, która pomogłaby kolejnym pokoleniom odkryć prawdziwe oblicze Boga – Miłości. W roku św. Pawła przykładem dla młodych może być Apostoł Narodów. On odnalazł nadzieję w żywym Chrystusie i właśnie to przemieniło jego życie. Benedykt XVI zachęca młodych do osobistej i wspólnotowej modlitwy. Pomocą w spotkaniu Jezusa mogą być grupy i ruchy kościelne oraz sakramenty, zwłaszcza Eucharystia. To sam Bóg umacnia człowieka i daje siłę do dzielenia się wiarą z innymi. „Dokonujcie wyborów, które ukażą waszą wiarę; pokażcie, że rozumiecie zasadzki idolatrii pieniądza, dóbr materialnych, kariery i sukcesu – czytamy w przesłaniu. – Nie ulegajcie urokowi tych mrzonek. Nie idźcie za logiką egoistycznego interesu. Kierujcie się miłością bliźniego. Starajcie się angażować samych siebie, wraz ze zdolnościami ludzkimi i zawodowymi, w służbę dobru wspólnemu i prawdzie” – apeluje Benedykt XVI w orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Młodzieży.

Diecezjalne obchody w Niedzielę Palmową stanowią etap przygotowań do kolejnego światowego spotkania młodych z Papieżem. Odbędzie się ono w sierpniu 2011 r. w Madrycie pod hasłem: „Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze” (por. Kol 2, 7). Natomiast tematem przyszłorocznych, 25. dni młodzieży obchodzonych w diecezjach będzie pytanie z Ewangelii św. Marka: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” (Mk 10, 17).

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama