Papieskie intencje modlitewne na marzec

Zgodnie z papieską intencją ogólną modlimy się w tym miesiącu, aby we wszystkich krajach świata bardziej ceniono i uznawano rolę kobiet.

Ojciec Święty poruszył tę sprawę, spotykając się 9 lutego 2008 r. z uczestnikami kongresu na 20-lecie listu apostolskiego Jana Pawła II o godności i powołaniu kobiety „Mulieris dignitatem”. Benedykt XVI przypomniał, że chrześcijaństwo „uznaje i głosi równą godność i odpowiedzialność kobiety i mężczyzny”. Zwrócił uwagę, że istnieją miejsca i kultury, gdzie kobietę dyskryminuje się bądź niedocenia tylko dlatego, że jest kobietą. Niektórzy bronią nierówności płci, sięgając nawet po argumenty religijne. Są miejsca, „gdzie stosuje się przemoc w stosunku do kobiety, poniżając ją i wyzyskując w reklamie, przemyśle konsumpcyjnym i rozrywkowym. W obliczu tak poważnych i wciąż istniejących zjawisk tym pilniejsza staje się – podkreślił Papież – potrzeba zaangażowania chrześcijan w propagowanie kultury zapewniającej prawne i faktyczne uznanie należnej kobiecie godności”.

Ojciec Święty wskazał ponadto, że państwo przez odpowiednią politykę socjalną ma wspierać to wszystko, co umacnia stabilność małżeństwa, godność i odpowiedzialność małżonków, ich prawo i obowiązek, by wychowywać swe dzieci. Zaznaczył, że trzeba umożliwić kobiecie współpracę w budowaniu społeczeństwa, również właściwie wykorzystując jej „geniusz kobiecy”.

Z kolei w polecanej też na marzec papieskiej intencji misyjnej mamy się modlić, aby biskupi, kapłani, osoby konsekrowane i wierni świeccy w Chińskiej Republice Ludowej, w duchu listu skierowanego do nich przez (Papieża) Benedykta XVI starali się być znakiem i narzędziem jedności, komunii i pokoju.

W liście, wystosowanym 27 maja 2007 r. do tamtejszych katolików, Ojciec Święty przypomina okupione cierpieniem świadectwo wierności chińskiej wspólnoty katolickiej w naprawdę trudnych warunkach. Wskazuje, że „rozwiązaniem istniejących problemów nie może być permanentny konflikt z prawowitymi władzami cywilnymi. Równocześnie jednak nie można akceptować uległości wobec nich, gdy bezprawnie ingerują w sprawy dotyczące wiary i dyscypliny Kościoła”. Zwraca uwagę, że Kościół „wzywa wiernych, by byli dobrymi obywatelami, pełnymi szacunku współpracownikami, działającymi na rzecz dobra wspólnego w swoim kraju”. Jasne jednak, że „oczekuje od państwa, by zagwarantowało obywatelom pełną możliwość praktykowania wiary, z poszanowaniem autentycznej wolności religijnej”.

Papież zaznacza, że „projekt Kościoła «niezależnego» w zakresie religijnym od Stolicy Apostolskiej jest niezgodny z doktryną katolicką”. Wyraża nadzieję, że chińscy katolicy uczynią wszystko, co w ich mocy, „aby zachować jedność i wspólnotę w Kościele, nawet za cenę wielkich poświęceń”. Przypomina, że ich biskupom utrudnia się „swobodne kontakty ze Stolicą Apostolską i z innymi wspólnotami katolickimi w różnych krajach”. Wprawdzie ostatnio Kościół w Chinach kontynentalnych cieszy się większą swobodą religijną niż w przeszłości. Jednak „nadal istnieją poważne ograniczenia, które dotykają istoty wiary i tłumią działalność duszpasterską”. Dlatego Benedykt XVI życzy, by w otwartym dialogu między Stolicą Apostolską i biskupami chińskimi z jednej strony, a rządem w Pekinie z drugiej, trudności przezwyciężono i osiągnięto porozumienie, korzystne dla wspólnoty katolickiej i społeczeństwa.

«« | « | 1 | » | »»