Anioł Pański: Papież mówił o uzdrawianiu chorych przez Boga

Doświadczenie uzdrawiania chorych przez Chrystusa stanowiło dużą część Jego działalności publicznej i wzywa nas raz jeszcze do zastanowienia się nad sensem i wartością choroby - powiedział Benedykt XVI w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański 8 lutego.

Nawiązał w nich do przypadającego 11 bm. Światowego Dnia Chorego, obchodzonego w tym roku już po raz 17.
Po wygłoszeniu rozważań, a następnie odmówieniu modlitwy maryjnej Ojciec Święty udzielił wszystkim zgromadzonym na Placu św. Piotra w Watykanie błogosławieństwa apostolskiego, a następnie pozdrowił przybyłych w różnych językach, m.in. po polsku.

Za KAI podajemy polski tekst przemówienia papieskiego:

Drodzy bracia i siostry,
dzisiejsza Ewangelia (por. Mk 1, 29-39) – będąca kontynuacją Ewangelii z ubiegłej niedzieli – ukazuje nam Jezusa, który po sobotnim nauczaniu w synagodze w Kafarnaum uzdrawia wielu chorych, począwszy od teściowej Szymona. Przybywszy do jej domu zastaje ją w łóżku z gorączką i natychmiast, biorąc ją za rękę, uzdrawia ją i poleca jej wstać. Po zachodzie słońca przywraca zdrowie rzeszy osób cierpiących na wszelkiego rodzaju choroby. Doświadczenie uzdrawiania chorych stanowiło ważną część publicznej działalności Chrystusa i wzywa nas raz jeszcze do zastanowienia się nad sensem i wartością choroby w każdej sytuacji, w jakiej znaleźć się może istota ludzka. Sposobność do tego daje nam także Światowy Dzień Chorego, który obchodzić będziemy w przyszłą środę 11 lutego, w uroczystość Matki Bożej z Lourdes.

Mimo że choroba należy do doświadczenia człowieka, nie jesteśmy w stanie przyzwyczaić się do niej nie tylko dlatego, że czasami staje się ona rzeczywiście ciężka i poważna, ale zasadniczo dlatego, że stworzeni zostaliśmy do pełnego życia. Słusznie nasz „wewnętrzny instynkt” nasuwa nam myśl o Bogu jako pełni życia, co więcej jako o Życiu wiecznym i doskonałym. Kiedy doświadczamy choroby, a nasze modlitwy okazują się daremne, rodzi się w nas wątpliwość i z trwogą pytamy się: jaka jest wola Boga? Właśnie na to pytanie odnajdujemy odpowiedź w Ewangelii. Na przykład w dzisiejszym fragmencie czytamy, że Jezus „uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił” (Mk 1, 34); w innym miejscu, u św. Mateusza powiedziano, że „Jezus obchodził całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu” (Mt 4, 23). Jezus nie pozostawia żadnej wątpliwości: Bóg – którego oblicze On sam nam objawił – jest Bogiem życia, który wyzwala nas od wszelkiego zła. Znakami tej Jego mocy miłości są uzdrowienia, jakich dokonuje: pokazuje w ten sposób, że Królestwo Boże jest bliskie, przywracając mężczyzn i kobiet do ich pełnej integralności ducha i ciała. Rozumiemy zatem, dlaczego Jego przepowiadanie i uzdrowienia, jakich dokonuje, idą zawsze w parze: stanowią bowiem jedno i to samo orędzie nadziei i zbawienia.

Dzięki działaniu Ducha Świętego dzieło Jezusa trwa nadal w misji Kościoła. Przez sakramenty sam Chrystus przekazuje swe życie rzeszom braci i sióstr, gdy uzdrawia i pociesza niezliczonych chorych dzięki tak licznym dziełom opieki zdrowotnej, jakie wspólnoty chrześcijańskie prowadzą z braterską miłością. To prawda: jak wielu chrześcijan – kapłanów, zakonników i świeckich – użyczało i użycza w każdej części świata swoich rąk, swoich oczu i swoich serc Chrystusowi, prawdziwemu lekarzowi ciał i dusz! Módlmy się za wszystkich chorych, zwłaszcza za tych w najcięższym stanie, którzy w żaden sposób nie mogą się sobą zająć, lecz całkowicie zależą od opieki innych: oby każdy z nich w trosce tych, którzy są przy nich, doświadczył potęgi miłości Boga i bogactwa Jego zbawiającej łaski. Maryjo, Uzdrowienie Chorych, módl się za nami!

Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański i udzieleniu wszystkim zebranym na placu błogosławieństwa apostolskiego Ojciec Święty pozdrowił ich kolejno po włosku, francusku, angielsku, niemiecku, hiszpańsku, portugalsku i polsku. W przemówieniu po włosku przypomniał, że 11 lutego w bazylice św. Piotra w Watykanie przewodniczący Papieskiej Rady Duszpasterstwa Służby Zdrowia kard. Javier Lozano Barragán będzie przewodniczył Mszy św. w intencji duszpasterstwa tego środowiska. Po południu tegoż dni papież osobiście spotka się z chorymi i pielgrzymami w tejże świątyni i wygłosi do nich przemówienie. Jednocześnie zapewnił ich, że już teraz udziela specjalnego błogosławieństwa chorym, pracownikom służby zdrowia i wolontariuszom.

Ojciec Święty wezwał również katolików z całego świata do zjednoczenia się w modlitwie z wiernymi na Madagaskarze, gdzie od kilku tygodni trwają starcia między policją a miejscowymi mieszkańcami. Krytykują oni gospodarcze decyzje prezydenta i ograniczanie praw obywatelskich. „Dlatego biskupi z tej wyspy zapowiedzieli na dzisiaj dzień modlitw o pojednanie narodowe i sprawiedliwość społeczną” – dodał papież. Zachęcił wszystkich do włączenia się w te modlitwy, „aby powierzyć Panu zmarłych w czasie manifestacji i uprosić od Niego, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, przywrócenia zgody, spokoju społecznego i współżycia obywatelskiego”.

«« | « | 1 | » | »»